Beveiliging en veiligheid

Port of Moerdijk excelleert in veiligheid. En richt zijn pijlen daarbij op meerdere doelen, zoals beschreven in haar Veiligheidsvisie. De haven is partner in een omvangrijk veiligheidsprogramma van regionale en landelijke veiligheidspartners. Mede dankzij een professionele brandweer, een gloednieuw, innovatief alerteringssysteem, slim handhavingsbeleid en een modern communicatiecentrum, scoort Moerdijk uitstekend als het gaat om veiligheid. En behoort het tot de best beveiligde havens van Nederland.

Programma Moerdijk Veilig

veiligheidspartners bundelen kracht


Een tien voor veiligheid. Dat kan alleen met vereende krachten. Gemeente, provincie, havenbedrijf en veiligheidsregio hebben daarom uitvoeringskracht gebundeld.

Met een heldere, gezamenlijke focus op veiligheid werken zij sinds 2012 intensief samen in het programma ‘Moerdijk Veilig’: een omvangrijk, samenhangend pakket van veiligheidsacties en maatregelen.

Lees meer

Innovatief alerteringssysteem

Razendsnel alarmeren


Moerdijk werkt als eerste haven in Nederland met CBIS, een gloednieuw alerteringssysteem dat bedrijven razendsnel en op maat per email en sms waarschuwt in geval van calamiteiten.

Het systeem koppelt een database met gegevens van specifieke kenmerken en risico’s van de bedrijven op het terrein aan de actuele omstandigheden, zoals het weer, of de windrichting. CBIS biedt bedrijven informatie die volledig is afgestemd op hun individuele situatie. Bedrijven kunnen daarmee direct in actie komen. Hun productieproces stilleggen, werknemers in veiligheid brengen. CBIS is een extra veiligheidssysteem en werkt gelijktijdig met bestaande systemen als de Meldkamer. Kijk voor meer informatie op www.cbismoerdijk.nl of meld u direct aan.

 

Lees meer

Professionele beroepsbrandweer op eigen terrein

24/7 actief en binnen 6 minuten ter plaatse


Sinds 2013 heeft Port of Moerdijk een eigen, professionele brandweer op het terrein. Deze is speciaal opgeleid en ook getraind voor calamiteiten bij BZRO-bedrijven met chemische producten.

De brandweer is zeven dagen per week, 24 uur per dag actief en binnen zes minuten ter plekke. Met up-to-date materieel en nieuwe blusboten in en vlakbij de haven is de brandweer perfect uitgerust om branden en andere calamiteiten op te lossen. De brandweer is een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief en wordt betaald door overheden en bedrijven.

Lees meer

Medische zorg in huis

Port Health Centre


Op het haven- en industrieterrein vindt u ook het Port Health Centre. Dit medisch centrum biedt bedrijven op het terrein professionele, medische hulp bij ongevallen. 

Bedrijven kunnen er terecht voor uiteenlopende specialistische medische diensten, van huisartsenzorg en vaccinaties tot reisadvies en keuringen op het gebied van offshore of chemie. Het Port Health Centre Moerdijk is gevestigd in de brandweerkazerne op het haven- en industrieterrein.

Algemeen telefoonnummer : T +31(0)168 - 784 000
Spoedlijn ongevallenhulp : T +31(0)168 - 784 111
Bezoekadres tijdens kantooruren (08.00 - 17.00 uur): Plaza 21, 4782 SL Moerdijk
Bezoekadres buiten kantooruren: Westerstraat 41, 4791 HT Klundert
moerdijk@porthealthcentre.com

Lees meer

Best beveiligde haven

Hypermodern beveiligingscentrum


Port of Moerdijk mag zich rekenen tot een van de best beveiligde havens van Nederland. Een recente audit heeft dat aangetoond. 

Deze erkenning is de kroon op het werk van jarenlang investeren in veiligheid. Een hypermodern communicatiecentrum (HMCC) is 24 uur per dag, zeven dagen per week bemand. Door het oog van zestig camera’s houdt het alle verkeer en bewegingen in de haven en op het terrein nauwlettend in de gaten. State-of-the-art software vergroot de veiligheid verder: met automatische kentekenregistratie en weging van passerende voertuigen. De verzamelde gegevens zijn gekoppeld aan databases van de politie. Automatisch bedienbare toegangspoorten rondom het hele terrein bieden beveiliging op maat. Zo creëert Port of Moerdijk een klimaat waarin ondernemers zorgeloos kunnen ondernemen.

Lees meer

Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk


Moerdijk heeft haar veiligheid en beveiliging goed en collectief geregeld. De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM)zorgt voor de beveiliging van het haven- en industrieterrein, Denk hierbij aan surveillancediensten, het bewaken van toegangswegen en vluchtwegen, cameracontrole, calamiteitenalarmering en preventie-advies.

Doelstelling van de stichting

De SBIM heeft tot doel het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen door de daartoe gerechtigden en het bijdragen aan een veilige werkomgeving op het industrieterrein Moerdijk -en andere industrieterreinen- in de gemeente Moerdijk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het (doen) aanbieden van:

  1. Een in nauwe samenwerking met de beveiligingsbranche samengesteld pakket van beveiligingsmiddelen en –maatregelen;
  2. (bedrijfs-)brandweerzorg en voorlichting op het gebied van brandweerzorg;
  3. Andere collectieve maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg, Arbowetgeving en milieu.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

De heer J. Klijs                 voorzitter

De heer W. Verschuur       penningmeester

De heer J.G.J.M. Vaes       secretaris

De heer P. van Belle          lid

De heer D. Brummelhuis    lid

De heer R. van den Oever  lid

De heer L. Smits               lid

Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar. In de maand juni wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering wordt de jaarrekening en het jaarverslag over het voorafgaande jaar vastgesteld. Ook de begroting voor het komende jaar is dan onderwerp van gesprek.

Tussentijds worden de leden via (digitale) nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuws vanuit de stichting.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De uitvoerende werkzaamheden voor de stichting worden door het Havenbedrijf Moerdijk verricht.

Lees meer