Beveiliging en veiligheid

Port of Moerdijk excelleert in veiligheid. En richt zijn pijlen daarbij op meerdere doelen, zoals beschreven in haar Veiligheidsvisie. De haven is partner in een omvangrijk veiligheidsprogramma van regionale en landelijke veiligheidspartners. Mede dankzij een professionele brandweer, een gloednieuw, innovatief alerteringssysteem, slim handhavingsbeleid en een modern communicatiecentrum, scoort Moerdijk uitstekend als het gaat om veiligheid. En behoort het tot de best beveiligde havens van Nederland.

Programma Moerdijk Veilig

veiligheidspartners bundelen kracht


Een tien voor veiligheid. Dat kan alleen met vereende krachten. Gemeente, provincie, havenbedrijf en veiligheidsregio hebben daarom uitvoeringskracht gebundeld en Actieplan Moerdijk 2.0, Actieplan 2020-2024 opgesteld als opvolgeer van het in 2012 verschenen Actieprogramma Moerdijk Veilig. 

Op het gebied van security werken bedrijfsleven, havenbedrijf, gemeente en politie nauw samen onder de vlag van de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM). De SBIM draagt zorg voor de beveiliging van het haven- en industrieterrein en streeft naar 'excellente veiligheid'. Dat doet ze stevig, scherp en slim! Meer weten? Lees dan 'Moerdijk Excellent Veilig' (juni 2022).

Met een heldere, gezamenlijke focus op veiligheid werken zij sinds 2012 intensief samen in het programma ‘Moerdijk Veilig’: een omvangrijk, samenhangend pakket van veiligheidsacties en maatregelen.

 

Lees meer

Medische dienstverlening


Bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen bedrijfshulpverleners (Bhv’ers) voor de eerstehulpverlening. Er zijn echter situaties waarin andere medische dienstverlening noodzakelijk is. We leggen u graag uit hoe de medische dienstverlening op het haven- en industrieterrein Moerdijk georganiseerd is. 

Klik op de bijlage voor een overzicht van organisaties, telefoonnummers en andere contactgegevens.


Best beveiligde haven

Hypermodern beveiligingscentrum


Port of Moerdijk mag zich rekenen tot een van de best beveiligde havens van Nederland. Een audit heeft dat aangetoond. 

Deze erkenning is de kroon op het werk van jarenlang investeren in veiligheid. Een hypermodern communicatiecentrum (HMCC) is 24 uur per dag, zeven dagen per week bemand. Door het oog van zestig camera’s houdt het alle verkeer en bewegingen in de haven en op het terrein nauwlettend in de gaten. 

Openingstijden van de toegangspoorten (m.u.v. d'Entree) 

 • Werkdagen: 05:00 - 24:00 uur
 • Zaterdag:    05:00 - 20:00 uur
 • Zondag:      Gesloten 

State-of-the-art software vergroot de veiligheid verder: met automatische kentekenregistratie en weging van passerende voertuigen. De verzamelde gegevens zijn gekoppeld aan databases van de politie. Automatisch bedienbare toegangspoorten rondom het hele terrein bieden beveiliging op maat. Zo creëert Port of Moerdijk een klimaat waarin ondernemers zorgeloos kunnen ondernemen.

Lees meer

Professionele beroepsbrandweer op eigen terrein

24/7 actief en binnen 6 minuten ter plaatse


Sinds 2013 heeft Port of Moerdijk een eigen, professionele brandweer op het terrein. Deze is speciaal opgeleid en ook getraind voor calamiteiten bij BZRO-bedrijven met chemische producten.

De brandweer is zeven dagen per week, 24 uur per dag actief en binnen zes minuten ter plekke. Met up-to-date materieel en nieuwe blusboten in en vlakbij de haven is de brandweer perfect uitgerust om branden en andere calamiteiten op te lossen. De brandweer is een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief en wordt betaald door overheden en bedrijven.


Innovatief alerteringssysteem

Razendsnel alarmeren


Moerdijk werkt als eerste haven in Nederland met CBIS, een gloednieuw alerteringssysteem dat bedrijven razendsnel en op maat per email en sms waarschuwt in geval van calamiteiten.

Het systeem koppelt een database met gegevens van specifieke kenmerken en risico’s van de bedrijven op het terrein aan de actuele omstandigheden, zoals het weer, of de windrichting. CBIS biedt bedrijven informatie die volledig is afgestemd op hun individuele situatie. Bedrijven kunnen daarmee direct in actie komen. Hun productieproces stilleggen, werknemers in veiligheid brengen. CBIS is een extra veiligheidssysteem en werkt gelijktijdig met bestaande systemen als de Meldkamer. Kijk voor meer informatie op www.cbisbrabant.nl (of de website van de Veiligheidsregio), of meld u direct aan.

 

Lees meer

Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk


Moerdijk heeft haar veiligheid en beveiliging goed en collectief geregeld. De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) zorgt voor de beveiliging van het haven- en industrieterrein, Denk hierbij aan surveillancediensten, het bewaken van toegangswegen en vluchtwegen, cameracontrole, calamiteitenalarmering en preventie-advies.

Doelstelling van de stichting

De SBIM heeft tot doel het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen door de daartoe gerechtigden en het bijdragen aan een veilige werkomgeving op het industrieterrein Moerdijk -en andere industrieterreinen- in de gemeente Moerdijk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het (doen) aanbieden van:

 1. Een in nauwe samenwerking met de beveiligingsbranche samengesteld pakket van beveiligingsmiddelen en –maatregelen;
 2. (bedrijfs-)brandweerzorg en voorlichting op het gebied van brandweerzorg;
 3. Andere collectieve maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg, Arbowetgeving en milieu.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

 • De heer A. Moerkerke - voorzitter
 • De heer G. Schüssler - secretaris
 • De heer S. Snepvangers - penningmeester
 • De heer W. Groenendijk - lid
 • De heer P. van Meurs - lid
 • Mevrouw L. van Os - lid
 • De heer L. Smits - lid
 • De heer N. van Tiggelen - lid
 • De heer H.J. Schakenraad - lid

Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar. In de maand juni wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering wordt de jaarrekening en het jaarverslag over het voorafgaande jaar vastgesteld. Ook de begroting voor het komende jaar is dan onderwerp van gesprek.

Tussentijds worden de leden via (digitale) nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuws vanuit de stichting.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De uitvoerende werkzaamheden voor de stichting worden door het Havenbedrijf Moerdijk verricht.

Lees meer

Slimme veiligheidsoplossingen in de haven met project PASSAnT

Belgisch-Nederlandse alliantie ontwikkelt met Europese steun hoogtechnologische veiligheidsoplossing voor havens.


Drie jaar lang hebben we in het project PASSAnT samen met partners gewerkt aan innovatieve oplossingen om de veiligheid in onze haven ook in de toekomst te kunnen waarborgen. 'Slimme’ dekzeilen, hekwerken en camerasystemen zijn enkele voorbeelden van innovaties die klaar zijn voor de markt om door te ontwikkelen. Het project is afgerond, wij zijn trots op de resultaten en zien de behoefte vanuit de logistieke keten om door te blijven ontwikkelen in de strijd tegen de zware havencriminaliteit.

Meer weten? In dit artikel op BN DeStem van 15 april over Moerdijk als Proeftuin voor deze innovaties en hoe we graag verder gaan.

Geïnteresseerd in de samenvatting van het project? Kijk hier de video van PASSAnt 👉

 

Over PASSAnT

In de haven van Moerdijk is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met slimme veiligheidsoplossingen voor havens in de strijd tegen mensen- en drugs- en explosievensmokkel en ladingdiefstal.  Met Europese steun ontwikkelen een aantal bedrijven en kennisinstellingen uit België en Nederland, gecoördineerd door Innos, het innovatienetwerk van het Belgische Vias institute, en het Nederlandse DITSS, Dutch Institute for Technology, Safety & Security, een hoogtechnologische totaalaanpak voor het detecteren van afwijkende patronen met behulp van slimme dekzeilen, innovatieve hekwerken en dataverwerkende camera’s. 

Slimme technologieën
Een eerste vernieuwende oplossing is de ontwikkeling van een ondoordringbaar, slim zeil voor vrachtwagens. Het industrieel textielbedrijf Sioen zal geavanceerde zeildoeken ontwikkelen die niet doordringbaar zijn om vrachtwagenladingen mee te beschermen. Wie toch met een mes door het intelligente doek probeert te snijden, doet in een centrale meldkamer een alarm afgaan. Een veiligheidsdienst gaat dan meteen ter plaatse en kan indien nodig de politie oproepen.

Daarnaast komen er op meerdere plaatsen in de havens slimme camera’s. Hiervoor schrijven specialisten van de Technische Universiteit Eindhoven, ViNotion en Omines Internetbureau speciale algoritmes die het mogelijk maken om beelden te  analyseren van mensen of voertuigen, bewegingssnelheid te meten, of kentekens op voertuigen te herkennen. Zo ‘leren’ de camera’s het verschil tussen bijvoorbeeld een illegale vluchteling en een havenarbeider en kan men op basis van wat de camera’s registreren snel nagaan of een logistieke planning overstemt met de

De komende drie jaar worden de verschillende nieuwe technologieën en middelen in de praktijk uitgetest. Aan het einde van deze experimentele fase zullen de nieuwe veiligheidsmaatregelen geïntegreerd worden in een concreet pakket maatregelen en instrumenten. Die kunnen ook in andere havens, in terminals of op bedrijventerreinen zorgen voor een betere veiligheid.

Het project draagt de naam PASSAnT ‘PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals’ en kan rekenen op de steun van de Nederlandse Rijksoverheid, de Nederlandse provincie Noord-Brabant, de Belgische provincie West-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen-Nederland dat de helft van het totaal budget van 2,7 miljoen ter beschikking stelt.

Kijk voor meer informatie op www.passant.info.

 

Lees meer

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem


De haven van Moerdijk is een aantrekkelijke plek om te ondernemen en te werken. Als ondernemer bent u gebaat bij een veilige en integere haven. De goede faciliteiten die de haven biedt, worden door criminele organisaties echter ook misbruikt. Daarom is in Moerdijk de campagne van Meld Misdaad Anoniem gestart.

De overheid kan criminaliteit en ondermijning niet alléén tegengaan. Mensen die in de haven werken en ondernemen weten als geen ander wat er speelt. Als je voelt dat er iets niet klopt, dan is dat vaak ook zo. Help mee om de haven veilig te houden. 

Meld Misdaad Anoniem: via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

 

Lees meer