Ondernemen

Ondernemen

Ruimte om te ondernemen


Wat ondernemers aan Port of Moerdijk bindt is: ruimte. In Moerdijk vinden zij de ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En: om écht te kiezen. Voor zee of binnenvaart, voor spoor, buisleidingen of weg.

Lees meer
De haven

De haven

Verrassend Veelzijdig


Port of Moerdijk is verrassend veelzijdig. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Met maar liefst 5 vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij vanuit Moerdijk de hele wereld.

Lees meer
Scheepvaart

Scheepvaart

Zee- en binnenvaart


Zo’n 2.000 zeeschepen en 11.500 binnenvaartschepen per jaar vinden in Moerdijk uitstekende en snelle overslag- en opslagfaciliteiten. Port of Moerdijk kent geen wachttijden en is door de uitstekende ligging en multimodale vervoersmogelijkheden congestievrij.

Lees meer
Omgeving

Omgeving

Verantwoord groeien


Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. En voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur.

Lees meer

PORT OF MOERDIJK IN CIJFERS

December 2022

Totaal overslag 17.084.000 4%
Overslag zee 7.387.000 1%
Overslag binnenvaart 9.691.000 8%
Zeeschepen 2.070 2%
Binnenvaartschepen 11.419 7%

In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk samen met LPM Holding het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het logistiek park wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. De aanleg gaat in fasen tot 2030. Logistiek Park Moerdijk biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics.  

 

De komst van Logistiek Park Moerdijk (LPM) is goed nieuws voor het havenbedrijf. Het betekent niet alleen een uitbreiding van ons haven- en industriegebied. Ook krijgt Moerdijk als multimodaal knooppunt een stevige impuls. Er is lang gewacht op groen licht, maar in september 2020 gaf de Raad van State toestemming waardoor medio 2022 DSV nu als eerste partij aan de slag zal gaan met het realiseren van een nieuwe vestiging. 

Wil je op de hoogte blijven van de actuele situatie, kijk dan hier en meld je aan voor de nieuwsbrief.


Moerdijk wil voorop lopen met het gebruik van groene grondstoffen. Door moderne chemische recycling en het slim omgaan met reststromen sluiten we kringlopen in de industrie.

Met gerichte acquisitie zoeken we hiervoor samenwerking met bedrijven. We stimuleren ze bijvoorbeeld om elkaars reststromen te gebruiken. Ook betrekken we kennisinstellingen bij onze duurzaamheidsprojecten. Maar liefst 30 hectare is beschikbaar voor invulling door circulaire economie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op het innovatieve chemiecluster van Port of Moerdijk? Neem dan contact op met Jayand Baladien, Programmamanager Commerciële exploitatie.Nieuws

27 maart 2023

Lidl tekent voor 35 hectare op Logistiek Park Moerdijk

Havenbedrijf Moerdijk maakt vandaag het tweede bedrijf bekend dat zich gaat vestigen op haar deel van het nieuwe Logistiek Park Moerdijk (LPM). Lidl tekent voor de ontwikkeling van een distributiecentrum van ruim 200.000 m2 op een perceel van 35 hectare. De supermarktketen heeft reeds meerdere logistieke centra op het haven- en industrieterrein en breidt de distributiecapaciteit uit om via het multimodale netwerk van Port of Moerdijk een groot deel van

Lees meer
17 februari 2023

Port of Moerdijk direct verbonden met Barcelona en Bangladesh

Nog geen jaar na de oprichting lanceert Tailwind Shipping Lines een nieuwe lijndienst waarmee Port of Moerdijk direct verbonden is met Barcelona, Limasol (Cyprus) en Chittagong (Bangladesh). De dienst zal zich met name richten op het vervoeren van textielgoederen van Bangladesh naar Europa. Het zal de Tiger Express-service (of kortweg "TEX-service") worden genoemd, naar de Bengaalse tijger, het nationale dier van Bangladesh.

Lees meer
06 februari 2023

Vera Luijendijk benoemd als commissaris bij Havenbedrijf Moerdijk

Op voordracht van de zittende commissarissen is Vera Luijendijk per 1 februari voor een termijn van vier jaar door de aandeelhouders van Havenbedrijf Moerdijk, t.w. de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Luijendijk brengt het havenbedrijf met name expertise op financieel-economisch vlak, ervaring op relevante gebieden zoals duurzaamheid en energietransitie en een sterk netwerk in het openbaar bestuur.

Lees meer
Bekijk meer nieuws