Ondernemen

Ondernemen

Ruimte om te ondernemen


Wat ondernemers aan Port of Moerdijk bindt is: ruimte. In Moerdijk vinden zij de ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En: om écht te kiezen. Voor zee of binnenvaart, voor spoor, buisleidingen of weg.

Lees meer
De haven

De haven

Verrassend Veelzijdig


Port of Moerdijk is verrassend veelzijdig. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Met maar liefst 5 vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij vanuit Moerdijk de hele wereld.

Lees meer
Scheepvaart

Scheepvaart

Zee- en binnenvaart


Zo’n 2.000 zeeschepen en 11.500 binnenvaartschepen per jaar vinden in Moerdijk uitstekende en snelle overslag- en opslagfaciliteiten. Port of Moerdijk kent geen wachttijden en is door de uitstekende ligging en multimodale vervoersmogelijkheden congestievrij.

Lees meer
Omgeving

Omgeving

Verantwoord groeien


Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. En voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur.

Lees meer

PORT OF MOERDIJK IN CIJFERS

Mei 2022

Totaal overslag 7.113.000 1%
Overslag zee 3.010.000 7%
Overslag binnenvaart 4.103.000 6%
Zeeschepen 830 3%
Binnenvaartschepen 4.816 6%

In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk samen met LPM Holding het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het logistiek park wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. De aanleg gaat in fasen tot 2030. Logistiek Park Moerdijk biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics.  

 

De komst van Logistiek Park Moerdijk (LPM) is goed nieuws voor het havenbedrijf. Het betekent niet alleen een uitbreiding van ons haven- en industriegebied. Ook krijgt Moerdijk als multimodaal knooppunt een stevige impuls. Er is lang gewacht op groen licht, maar in september 2020 gaf de Raad van State toestemming waardoor medio 2022 DSV nu als eerste partij aan de slag zal gaan met het realiseren van een nieuwe vestiging. 

Wil je op de hoogte blijven van de actuele situatie, kijk dan hier en meld je aan voor de nieuwsbrief.


Wild Port of Europe is een gedramatiseerde documentaire over de onverwachte rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste transport- en industriegebied van Europa: de havens en industrie in Port of Rotterdam en Port of Moerdijk. Op de snijlijn tussen ogenschijnlijke tegenpolen gaan industrie en natuur hand in hand. In beeld gebracht vanuit het perspectief van de dieren die in dit gebied leven. Bekijk hier de beelden uit Port of Moerdijk.

Van lepelaars tot zeehonden, van slechtvalk tot reeën. De havengebieden van Rotterdam en Moerdijk kennen een rijk dierenleven. Regisseur Willem Berents maakt er een prachtige natuurfilm van. Wild Port of Europe gaat op 4 oktober in première op het Wildlife Film Festival Rotterdam. Vanaf 20 oktober draait de documentaire landelijk in de bioscoop. Bekijk hier de trailer om alvast in de stemming te komen. 

Wild Port of Europe is een co-productie van VELDKIJKER en EMS FILMS. Kijk hier voor meer informatie over de film.

 


De werkzaamheden aan het spoor in Moerdijk zijn grotendeels afgerond. De terminal is uitgebreid van 2 naar 3 spoorlijnen en geschikt gemaakt voor 750 meter lange treinen. Dit is de Europese standaard. Tevens zijn meerdere railovergangen beveiligd.

De uitbreiding van het spoor zorgt ervoor dat Moerdijk ook in de toekomst een belangrijk knooppunt blijft in de duurzame logistiek en procesindustrie. Meer lezen over de renovatie, waarvoor een Europese subsidie is ontvangen, kan op onze website.Nieuws

16 juni 2022

Financieel jaarverslag 2021

Het jaarverslag en de jaarstukken over 2021 voor Port of Moerdijk zijn uit! Na accountantscontrole publiceert Havenbedrijf Moerdijk elk jaar een financieel jaarverslag waarin de uitgaven van het havenbedrijf worden verantwoord. In het verslag lees je alles over wat het havenbedrijf wil bereiken, wat daarvoor is gedaan en hoe dat zich heeft vertaald in de cijfers. Ondanks Brexit en de coronapandemie was 2021 wederom een jaar met groei op alle

Lees meer
08 juni 2022

Keurmerk Veilig Ondernemen voor haven- en industrieterrein Moerdijk

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn veiligheid en beveiliging goed geregeld. Havenbedrijf Moerdijk en de ondernemers verenigd in de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) werken intensief samen aan veilig ondernemen. Van de onafhankelijke certificeringsinstantie Kiwa ontving het haven- en industrieterrein Moerdijk een KVO-certificaat (Keurmerk Veilig Ondernemen). Het Kiwa keurmerk staat voor een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de safety en security van het gebied.

Lees meer
01 juni 2022

Marika Menschaar tweede bestuurder Port of Moerdijk

Ter borging van de bestuurlijke continuïteit en ter vergroting van de slagkracht in de toenemende complexiteit van vraagstukken waarmee het havenbedrijf wordt geconfronteerd, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om Marika Menschaar per 1 juli 2022 te benoemen tot tweede statutair bestuurder van Havenbedrijf Moerdijk. Marika Menschaar (51) is sinds maart 2021 in dienst als financieel directeur en wordt naast huidig statutair directeur Ferdinand van den Oever (CEO) de

Lees meer
Bekijk meer nieuws