Ondernemen

Ondernemen

Ruimte om te ondernemen


Wat ondernemers aan Port of Moerdijk bindt is: ruimte. In Moerdijk vinden zij de ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En: om écht te kiezen. Voor zee of binnenvaart, voor spoor, buisleidingen of weg.


Lees meer
De haven

De haven

Verrassend Veelzijdig


Port of Moerdijk is verrassend veelzijdig. Het is thuis in uiteenlopende soorten cargo. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Met maar liefst 5 vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij vanuit Moerdijk de hele wereld.


Lees meer
Scheepvaart

Scheepvaart

Zee- en binnenvaart


Zo’n 2.000 zeeschepen en 13.000 binnenvaartschepen per jaar vinden in Moerdijk uitstekende en snelle overslag- en opslagfaciliteiten. Port of Moerdijk kent geen wachttijden en is door de uitstekende ligging en multimodale vervoersmogelijkheden congestievrij.


Lees meer
Omgeving

Omgeving

Verantwoord groeien


Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. En voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur.


Lees meer

PORT OF MOERDIJK IN CIJFERS

September 2020

Totaal overslag 12.214.000 4%
Overslag zee 4.908.000 10%
Overslag binnenvaart 7.306.000 +1%
Zeeschepen 1.443 9%
Binnenvaartschepen 8.366 +0,1%

Van lepelaars tot zeehonden, van slechtvalk tot reeën. De havengebieden van Rotterdam en Moerdijk kennen een rijk dierenleven. Regisseur Willem Berents is volop aan de slag om hier een natuurfilm over te maken. 

Berents is onder meer bekend van de veelbesproken bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen. De filmmaker is gefascineerd door de rijke biodiversiteit in havengebieden.

De nieuwe film van Berents, die in 2021 in de bioscoop komt, heet ‘Wild Port of Europe’. Kijk hier voor meer informatie over de film.

 


In de Pyrolyse Proeftuin op het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt gewerkt aan grootschalige toepassing van pyrolyse. Met deze techniek zijn reststromen om te zetten in waardevolle producten.

Denk aan ‘afval’ als weggooipallets, gebruikte plasticfolie, rioolslib of oude autobanden. Met pyrolyse is daar brandstof (gas, olie) van te maken. Moerdijk heeft hiervoor al een proeftuin, maar het doel is om op grote, commerciële schaal te gaan pyrolyseren.

Hiervoor werken we samen met bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en lokale overheden. Het uiteindelijke doel is om commerciële pyrolyse-installaties en commercieel succesvolle eindproducten op de markt te brengen. Lees meer


Moerdijk wil voorop lopen met het gebruik van groene grondstoffen. Door moderne chemische recycling en het slim omgaan met reststromen sluiten we kringlopen in de industrie.

Met gerichte acquisitie zoeken we hiervoor samenwerking met bedrijven. We stimuleren ze bijvoorbeeld om elkaars reststromen te gebruiken. Ook betrekken we kennisinstellingen bij onze duurzaamheidsprojecten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op het innovatieve chemiecluster van Port of Moerdijk? Neem dan contact op met Manon Baartmans, Programmamanager Commerciële exploitatie.Nieuws

02 december 2020

Nieuwe commercieel manager voor havenbedrijf

Per 1 december is Jayand Baladien aangesteld als nieuwe commercieel manager van het Havenbedrijf Moerdijk. Hij wordt verantwoordelijk voor het commerciële team en het behartigen van de commerciële belangen. Hieronder valt onder andere het verder uitbouwen van de knooppuntfunctie Moerdijk en verdere verduurzaming van het haven- en industrieterrein.

Lees meer
26 november 2020

Havenmonitor gepubliceerd; Nederlandse zeehavens ook in deze tijd van belang

De Brancheorganisatie Zeehavens is verheugd met de cijfers over 2019 die recent gepubliceerd zijn in de Havenmonitor. Het geeft een kwalitatief hoogwaardig beeld, dat zichtbaar maakt wat de zeehavens als cluster van industrie en transport voor de Nederlandse economie en samenleving betekenen.

Lees meer
18 november 2020

Politie en havenbedrijf werken samen in pilot ANPR-koppeling cameratoezicht

Beveiligingscamera’s Port of Moerdijk aangesloten op landelijke politienetwerk De politie en het Havenbedrijf Moerdijk zijn een pilot gestart waarbij het cameratoezicht op het haven- en industrieterrein is aangesloten op het landelijke politie ANPR netwerk. ANPR is automatische kentekenplaatherkenning en wordt ingezet om de beveiliging op het haven- en industrieterrein te vergroten. Zij gaan hiervoor een overeenkomst aan voor de duur van een jaar, afgelopen maand is de pilot gestart.

Lees meer
Bekijk meer Nieuws