Ondernemen

Ondernemen

Ruimte om te ondernemen


Wat ondernemers aan Port of Moerdijk bindt is: ruimte. In Moerdijk vinden zij de ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En: om écht te kiezen. Voor zee of binnenvaart, voor spoor, buisleidingen of weg.


Lees meer
De haven

De haven

Verrassend Veelzijdig


Port of Moerdijk is verrassend veelzijdig. Het is thuis in uiteenlopende soorten cargo. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Met maar liefst 5 vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij vanuit Moerdijk de hele wereld.


Lees meer
Scheepvaart

Scheepvaart

Zee- en binnenvaart


Zo’n 2.000 zeeschepen en 13.000 binnenvaartschepen per jaar vinden in Moerdijk uitstekende en snelle overslag- en opslagfaciliteiten. Port of Moerdijk kent geen wachttijden en is door de uitstekende ligging en multimodale vervoersmogelijkheden congestievrij.


Lees meer
Omgeving

Omgeving

Verantwoord groeien


Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. En voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur.


Lees meer

PORT OF MOERDIJK IN CIJFERS

Oktober 2019

Totaal overslag 14.123.000 7%
Overslag zee 6.092.000 0%
Overslag binnenvaart 8.031.000 11%
Zeeschepen 1.757 1%
Binnenvaartschepen 9.306 9%

Shell levert Kolb via een pijpleiding ethyleenoxyde. Wij zien nog volop mogelijkheden om ook met andere chemische bedrijven samen op te trekken.

Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een gezamenlijke multicoreleiding. Die zou rechtstreeks van de insteekhaven naar verschillende bedrijven kunnen lopen. Dat is veiliger én goedkoper.

Omdat het bestemmingsplan van Moerdijk ruimte biedt aan chemie, krijg je dingen hier relatief gemakkelijk voor elkaar. Dat geeft ruimte om te ondernemen.”


"Onze buurman, afvalvergistingsbedrijf BEWA, levert Drecht Coating Services gratis warmte. Daarmee verwarmen wij onze hallen.

In ruil maakt BEWA gebruik van een verwarmde kade aan het water, op ons terrein. Olie gaat via een buisleiding rechtsreeks van het schip naar BEWA.

Dat maakt duur tanktransport voor BEWA overbodig. De samenwerking levert ons bedrijf 75.000 m3 gas per jaar op."


Vanwege toenemende duurzaamheids- en milieuprestaties, ontving het Havenschap in 2012 en opnieuw in 2014 het ECO Ports PERS Certificaat van de European Sea Ports Organisation.
Met het certificaat toont de haven aan dat ze voldoet aan eisen op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieubescherming.


Nieuws

11 december 2019

Wij werken in een groen kantoor met een groene omgeving!

Opnieuw ontvingen wij de BREEAM-NL In-Use-certificering voor ons kantoor. En ook na de restyling de classificatie very good! Een belangrijke certificering voor bestaande bedrijfsgebouwen als het gaat om duurzaamheid. Duurzaamheid is een van de uitgangspunten van de Havenstrategie Moerdijk 2030. Als Havenbedrijf willen we duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2016 hebben we in de toenmalige norm very good gehaald. Nu met een bestaand kantoor wederom very good halen

Lees meer
06 december 2019

Gladheidsbestrijding haven- en industrieterrein Moerdijk

Gedurende de winter is het belangrijk dat het vele verkeer op het haven- en industrieterrein Moerdijk kan vertrouwen op goed begaanbare wegen en geen hinder ervaart van gladheid of sneeuw. Sinds 2015 is De Jong Zuurmond namens het Havenbedrijf Moerdijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In samenwerking met het in Moerdijk gevestigde bedrijf Eurosalt zorgen zij ervoor dat de wegen de hele

Lees meer
04 december 2019

Vitaliteitsregeling draagt bij aan uitbreiding akkerranden

De bloeiende akkerranden in de Hoeksche Waard zijn een bekend fenomeen in de regio. Ze verfraaien niet alleen het landschap, maar trekken ook veel verschillende insecten die de gewassen op een natuurlijke manier beschermen tegen plagen. Het Havenbedrijf Moerdijk ondersteunt het project om deze akkerranden uit te breiden met circa 10 tot 162 hectare dankzij de Vitaliteitsregeling.

Lees meer
Bekijk meer Nieuws