Ondernemen

Ondernemen

Ruimte om te ondernemen


Wat ondernemers aan Port of Moerdijk bindt is: ruimte. In Moerdijk vinden zij de ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En: om écht te kiezen. Voor zee of binnenvaart, voor spoor, buisleidingen of weg.


Lees meer
De haven

De haven

Verrassend Veelzijdig


Port of Moerdijk is verrassend veelzijdig. Het is thuis in uiteenlopende soorten cargo. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Met maar liefst 5 vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij vanuit Moerdijk de hele wereld.


Lees meer
Scheepvaart

Scheepvaart

Zee- en binnenvaart


Zo’n 2.000 zeeschepen en 13.000 binnenvaartschepen per jaar vinden in Moerdijk uitstekende en snelle overslag- en opslagfaciliteiten. Port of Moerdijk kent geen wachttijden en is door de uitstekende ligging en multimodale vervoersmogelijkheden congestievrij.


Lees meer
Omgeving

Omgeving

Verantwoord groeien


Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. En voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur.


Lees meer

PORT OF MOERDIJK IN CIJFERS

November 2020

Totaal overslag 15.177.000 1%
Overslag zee 6.101.000 8%
Overslag binnenvaart 9.076.000 4%
Zeeschepen 1.799 6%
Binnenvaartschepen 10.560 4%

Nieuws

15 januari 2021

2021 Uitgeroepen tot Europees jaar van de spoorwegen

De Europese Commissie heeft 2021 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de spoorwegen. Een initiatief dat past in het streven van de EU om het voortouw te nemen bij de vermindering van broeikasgasemissies. Het moet de trein promoten als een duurzaam en innovatief (goederen)vervoersmiddel. Het themajaar biedt kansen voor Port of Moerdijk om het spoorgoederenvervoer en de positieve ontwikkelingen in de haven onder de aandacht te brengen.

Lees meer
08 januari 2021

Nieuwjaarsgroet 2021

Vandaag zou traditiegetrouw onze Nieuwjaarsreceptie zijn. Wat vinden we het jammer dat we u dit jaar niet persoonlijk mogen begroeten. Samen klinken op het nieuwe jaar. 

Lees meer
23 december 2020

Milieumonitor: op breed terrein verdere verbetering

Schonere lucht, fors meer zelfgeproduceerde duurzame elektriciteit, minder afval, minder (drink)waterverbruik en minder klachten. Dat zijn de belangrijkste pluspunten van de Milieumonitor Moerdijk 2019 die onlangs is gepresenteerd.

Lees meer
Bekijk meer Nieuws