Ondernemen

Ondernemen

Ruimte om te ondernemen


Wat ondernemers aan Port of Moerdijk bindt is: ruimte. In Moerdijk vinden zij de ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En: om écht te kiezen. Voor zee of binnenvaart, voor spoor, buisleidingen of weg.


Lees meer
De haven

De haven

Verrassend Veelzijdig


Port of Moerdijk is verrassend veelzijdig. Het is thuis in uiteenlopende soorten cargo. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Met maar liefst 5 vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij vanuit Moerdijk de hele wereld.


Lees meer
Scheepvaart

Scheepvaart

Zee- en binnenvaart


Zo’n 2.000 zeeschepen en 13.000 binnenvaartschepen per jaar vinden in Moerdijk uitstekende en snelle overslag- en opslagfaciliteiten. Port of Moerdijk kent geen wachttijden en is door de uitstekende ligging en multimodale vervoersmogelijkheden congestievrij.


Lees meer
Omgeving

Omgeving

Verantwoord groeien


Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. En voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur.


Lees meer

PORT OF MOERDIJK IN CIJFERS

Juli 2020

Totaal overslag 9.463.000 5,5%
Overslag zee 3.790.000 11%
Overslag binnenvaart 5.673.000 1%
Zeeschepen 1.093 11%
Binnenvaartschepen 6.482 0,5%

Shell levert Kolb via een pijpleiding ethyleenoxyde. Wij zien nog volop mogelijkheden om ook met andere chemische bedrijven samen op te trekken.

Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een gezamenlijke multicoreleiding. Die zou rechtstreeks van de insteekhaven naar verschillende bedrijven kunnen lopen. Dat is veiliger én goedkoper.

Omdat het bestemmingsplan van Moerdijk ruimte biedt aan chemie, krijg je dingen hier relatief gemakkelijk voor elkaar. Dat geeft ruimte om te ondernemen.”


"Onze buurman, afvalvergistingsbedrijf BEWA, levert Drecht Coating Services gratis warmte. Daarmee verwarmen wij onze hallen.

In ruil maakt BEWA gebruik van een verwarmde kade aan het water, op ons terrein. Olie gaat via een buisleiding rechtsreeks van het schip naar BEWA.

Dat maakt duur tanktransport voor BEWA overbodig. De samenwerking levert ons bedrijf 75.000 m3 gas per jaar op."


Vanwege toenemende duurzaamheids- en milieuprestaties, ontving het Havenschap in 2012 en opnieuw in 2014 het ECO Ports PERS Certificaat van de European Sea Ports Organisation.
Met het certificaat toont de haven aan dat ze voldoet aan eisen op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieubescherming.


Nieuws

11 september 2020

Port of Moerdijk en MCA Brabant trekken samen op voor multimodale ambities

Vandaag tekenden MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen en Annette van Ketel,Commercieel Manager Logistiek van Port of Moerdijk een samenwerkingsovereenkomst om hetbelang van de haven van Moerdijk voor Brabant te onderstrepen.

Lees meer
10 september 2020

Shell Moerdijk bouwt aan toekomst met minder uitstoot

Moderner, duurzamer en energiezuiniger. Dat moet het gigaproject van Shell Moerdijk opleveren. Zij maakten het nieuws afgelopen week bekend. Shell Moerdijk behoort tot de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. In de komende jaren gaan zij de 16 oudste fornuizen van de kraakinstallatie vervangen door 8 veel zuinigere exemplaren. Door deze investering, waar honderden miljoenen euro’s mee gemoeid zijn, dalen het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en

Lees meer
06 augustus 2020

"Meer biodiversiteit op Moerdijk dan in Biesbosch"

Recent publiceerde ATM een leuk interview met Roland-Jan Buijs, als ecoloog werkzaam op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Bij ATM adviseert hij bijvoorbeeld over het al dan niet nestelen van de oeverzwaluwen in de grondopslag. Maar ook elders op het terrein is hij actief. Met zijn Buijs Eco Consult is hij in heel Nederland in de weer waar flora en fauna mogelijk in de verdrukking komen door bouw- en infraprojecten.

Lees meer
Bekijk meer Nieuws