Ondernemen

Ondernemen

Ruimte om te ondernemen


Wat ondernemers aan Port of Moerdijk bindt is: ruimte. In Moerdijk vinden zij de ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En: om écht te kiezen. Voor zee of binnenvaart, voor spoor, buisleidingen of weg.

Lees meer
De haven

De haven

Verrassend Veelzijdig


Port of Moerdijk is verrassend veelzijdig. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Met maar liefst 5 vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij vanuit Moerdijk de hele wereld.

Lees meer
Scheepvaart

Scheepvaart

Zee- en binnenvaart


Zo’n 2.000 zeeschepen en 11.500 binnenvaartschepen per jaar vinden in Moerdijk uitstekende en snelle overslag- en opslagfaciliteiten. Port of Moerdijk kent geen wachttijden en is door de uitstekende ligging en multimodale vervoersmogelijkheden congestievrij.

Lees meer
Omgeving

Omgeving

Verantwoord groeien


Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. En voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur.

Lees meer

In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk samen met LPM Holding het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het logistiek park wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. De aanleg gaat in fasen tot 2030. Logistiek Park Moerdijk biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics.  

 

De komst van Logistiek Park Moerdijk (LPM) is goed nieuws voor het havenbedrijf. Het betekent niet alleen een uitbreiding van ons haven- en industriegebied. Ook krijgt Moerdijk als multimodaal knooppunt een stevige impuls. Er is lang gewacht op groen licht, maar in september 2020 gaf de Raad van State toestemming waardoor medio 2022 DSV nu als eerste partij aan de slag zal gaan met het realiseren van een nieuwe vestiging. 

Wil je op de hoogte blijven van de actuele situatie, kijk dan hier en meld je aan voor de nieuwsbrief.


Moerdijk wil voorop lopen met het gebruik van groene grondstoffen. Door moderne chemische recycling en het slim omgaan met reststromen sluiten we kringlopen in de industrie.

Met gerichte acquisitie zoeken we hiervoor samenwerking met bedrijven. We stimuleren ze bijvoorbeeld om elkaars reststromen te gebruiken. Ook betrekken we kennisinstellingen bij onze duurzaamheidsprojecten. Maar liefst 30 hectare is beschikbaar voor invulling door circulaire economie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op het innovatieve chemiecluster van Port of Moerdijk? Neem dan contact op met Jayand Baladien, Programmamanager Commerciële exploitatie.
Nieuws

31 mei 2023

Financieel jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn op 31 mei de jaarstukken voor Port of Moerdijk over 2022 definitief vastgesteld. Na accountantscontrole publiceert Havenbedrijf Moerdijk elk jaar een financieel jaarverslag waarin de uitgaven van het havenbedrijf worden verantwoord. In het verslag lees je alles over wat het havenbedrijf wil bereiken, wat daarvoor is gedaan en hoe dat zich heeft vertaald in de cijfers. 

Lees meer
25 mei 2023

Belanghebbenden positief-kritisch over Port of Moerdijk

In het eerste kwartaal van 2023 heeft Havenbedrijf Moerdijk door het adviesbureau Reputatiegroep een stakeholdersonderzoek laten uitvoeren. Daarin wordt bevestigd dat Port of Moerdijk breed bekend staat als een logistiek knooppunt van formaat, maar dat in tegenstelling tot de economische waarde professionele relaties en omwonenden kritisch zijn op de maatschappelijke waarde van Port of Moerdijk. Het havenbedrijf zelf wordt in het onderzoek positief gewaardeerd. “De uitkomsten van het

Lees meer
23 mei 2023

Intentieovereenkomst walstroom zeehavens

Op maandag 22 mei tekenden de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) een intentieovereenkomst voor een miljoenenfonds voor investeringen in walstroominstallaties in zeehavens. Waar Port of Moerdijk al aan de slag is met de realisatie van walstroominstallaties bij CCT Moerdijk, zette ook CEO Paul Dirix namens Havenbedrijf Moerdijk zijn handtekening om zeeschepen ‘aan de stekker’ te krijgen. “Het is goed te zien dat de

Lees meer
Bekijk meer nieuws

PORT OF MOERDIJK IN CIJFERS

Februari 2023

Totaal overslag 2.718.000 7%
Overslag zee 1.127.000 1%
Overslag binnenvaart 1.591.000 8%
Zeeschepen 314 2%
Binnenvaartschepen 1.924 2%