Ondernemen

Ondernemen

Ruimte om te ondernemen


Wat ondernemers aan Port of Moerdijk bindt is: ruimte. In Moerdijk vinden zij de ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En: om écht te kiezen. Voor zee of binnenvaart, voor spoor, buisleidingen of weg.


Lees meer
De haven

De haven

Verrassend Veelzijdig


Port of Moerdijk is verrassend veelzijdig. Het is thuis in uiteenlopende soorten cargo. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Met maar liefst 5 vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij vanuit Moerdijk de hele wereld.


Lees meer
Scheepvaart

Scheepvaart

Zee- en binnenvaart


Zo’n 2.000 zeeschepen en 13.000 binnenvaartschepen per jaar vinden in Moerdijk uitstekende en snelle overslag- en opslagfaciliteiten. Port of Moerdijk kent geen wachttijden en is door de uitstekende ligging en multimodale vervoersmogelijkheden congestievrij.


Lees meer
Omgeving

Omgeving

Verantwoord groeien


Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. En voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur.


Lees meer

PORT OF MOERDIJK IN CIJFERS

Augustus 2020

Totaal overslag 10.837.000 5%
Overslag zee 4.865.000 11%
Overslag binnenvaart 6.497.000 +0,1%
Zeeschepen 1.269 10%
Binnenvaartschepen 7.421 0,2%

Van lepelaars tot zeehonden, van slechtvalk tot reeën. De havengebieden van Rotterdam en Moerdijk kennen een rijk dierenleven. Regisseur Willem Berents is volop aan de slag om hier een natuurfilm over te maken. 

Berents is onder meer bekend van de veelbesproken bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen. De filmmaker is gefascineerd door de rijke biodiversiteit in havengebieden.

De nieuwe film van Berents, die in 2021 in de bioscoop komt, heet ‘Wild Port of Europe’. Kijk hier voor meer informatie over de film.

 


In de Pyrolyse Proeftuin op het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt gewerkt aan grootschalige toepassing van pyrolyse. Met deze techniek zijn reststromen om te zetten in waardevolle producten.

Denk aan ‘afval’ als weggooipallets, gebruikte plasticfolie, rioolslib of oude autobanden. Met pyrolyse is daar brandstof (gas, olie) van te maken. Moerdijk heeft hiervoor al een proeftuin, maar het doel is om op grote, commerciële schaal te gaan pyrolyseren.

Hiervoor werken we samen met bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en lokale overheden. Het uiteindelijke doel is om commerciële pyrolyse-installaties en commercieel succesvolle eindproducten op de markt te brengen. Lees meer


Moerdijk wil voorop lopen met het gebruik van groene grondstoffen. Door moderne chemische recycling en het slim omgaan met reststromen sluiten we kringlopen in de industrie.

Met gerichte acquisitie zoeken we hiervoor samenwerking met bedrijven. We stimuleren ze bijvoorbeeld om elkaars reststromen te gebruiken. Ook betrekken we kennisinstellingen bij onze duurzaamheidsprojecten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op het innovatieve chemiecluster van Port of Moerdijk? Neem dan contact op met Manon Baartmans, Programmamanager Commerciële exploitatie.Nieuws

22 oktober 2020

Oorlogsexplosieven onschadelijk gemaakt in weiland Moerdijk

De Appelzak-Zuid: het is nu nog een weiland, maar straks ontstaat hier een nieuw stuk recreatief Moerdijk. De voorbereidingen zijn al even in volle gang. Het havenbedrijf gaat het gebied herinrichten ter compensatie van de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Eerst liet zij een bodemonderzoek uitvoeren op de plek waar straks een groene buffer moet ontstaan. Tijdens het onderzoek zijn verschillende oorlogsexplosieven gevonden. Vandaag heeft de EOD alles onschadelijk gemaakt

Lees meer
16 oktober 2020

Start aanleg zonnepark Westelijke Randweg

De realisatie van een zonnepark aan de Westelijke Randweg Moerdijk gaat van start. Als initiatiefnemer is het Havenbedrijf Moerdijk verheugd dat de plannen realiteit worden. Het is een grote stap in het verder verduurzamen van het haven- en industrieterrein. Op het aan te leggen zonnepark komen in totaal 18.570 panelen. Het havenbedrijf is daarmee energieneutraal voor het eigen energieverbruik. De aanleg start volgende week en de verwachte oplevering is eind

Lees meer
14 oktober 2020

Samen voor veilige zeehavens

Overheidspartners en publiek private partijen starten samen projecten in en rond de Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens om de weerbaarheid en integriteit hiervan te vergroten en daarmee criminaliteit tegen te gaan. De aangesloten partners zijn gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee en havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk.

Lees meer
Bekijk meer Nieuws