Ondernemen

Ondernemen

Ruimte om te ondernemen


Wat ondernemers aan Port of Moerdijk bindt is: ruimte. In Moerdijk vinden zij de ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En: om écht te kiezen. Voor zee of binnenvaart, voor spoor, buisleidingen of weg.


Lees meer
De haven

De haven

Verrassend Veelzijdig


Port of Moerdijk is verrassend veelzijdig. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Met maar liefst 5 vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij vanuit Moerdijk de hele wereld.


Lees meer
Scheepvaart

Scheepvaart

Zee- en binnenvaart


Zo’n 2.000 zeeschepen en 11.500 binnenvaartschepen per jaar vinden in Moerdijk uitstekende en snelle overslag- en opslagfaciliteiten. Port of Moerdijk kent geen wachttijden en is door de uitstekende ligging en multimodale vervoersmogelijkheden congestievrij.


Lees meer
Omgeving

Omgeving

Verantwoord groeien


Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. En voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur.


Lees meer

PORT OF MOERDIJK IN CIJFERS

November 2021

Totaal overslag 16.383.000 8%
Overslag zee 6.667.000 9%
Overslag binnenvaart 9.716.000 7%
Zeeschepen 1.874 4%
Binnenvaartschepen 11.353 8%

Logistiek Park Moerdijk biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics. Naar verwachting zullen de eerste bedrijven zich in 2021 op het logistiek park vestigen. Op dit moment wordt de grond bouwrijp gemaakt.

 

De komst van Logistiek Park Moerdijk (LPM) is goed nieuws voor het havenbedrijf. Het betekent niet alleen een uitbreiding van ons haven- en industriegebied. Ook krijgt Moerdijk als multimodaal knooppunt een stevige impuls. Er is lang gewacht op groen licht, maar in september 2020 gaf de Raad van State toestemming.

Meer weten? Kijk hier.


Van lepelaars tot zeehonden, van slechtvalk tot reeën. De havengebieden van Rotterdam en Moerdijk kennen een rijk dierenleven. Regisseur Willem Berents is volop aan de slag om hier een natuurfilm over te maken. 

Berents is onder meer bekend van de veelbesproken bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen. De filmmaker is gefascineerd door de rijke biodiversiteit in havengebieden.

De nieuwe film van Berents, die in 2021 in de bioscoop komt, heet ‘Wild Port of Europe’. Kijk hier voor meer informatie over de film.

 


De werkzaamheden aan het spoor in Moerdijk zijn grotendeels afgerond. De terminal is uitgebreid van 2 naar 3 spoorlijnen en geschikt gemaakt voor 750 meter lange treinen. Dit is de Europese standaard. Tevens zijn meerdere railovergangen beveiligd.

De uitbreiding van het spoor zorgt ervoor dat Moerdijk ook in de toekomst een belangrijk knooppunt blijft in de duurzame logistiek en procesindustrie. Meer lezen over de renovatie, waarvoor een Europese subsidie is ontvangen, kan op onze website.Nieuws

14 januari 2022

Havenbedrijf Moerdijk kijkt terug op jaar van duurzame groei

Een scherpe en ambitieuze bedrijfsstrategie, nieuwe klanten, uitbreidingen, tal van ontwikkelingen en de officiële start van het Logistiek Park Moerdijk (LPM): Port of Moerdijk heeft in 2021 belangrijke stappen gezet in het versterken van haar positie in de Vlaams Nederlandse Delta. Het jaar 2021 kenmerkte zich voor het havenbedrijf als een jaar van duurzame ontwikkelingen en groei in werkgelegenheid en in cijfers voor zowel de binnen- als zeevaart.

Lees meer
21 december 2021

Milieumonitor 2020; milieu op haven- en industrieterrein opnieuw verbeterd

Het gebruik van fossiele brandstoffen is afgenomen, er is minder CO2 uitgestoot en er is minder drinkwater verbruikt. Dit zijn enkele resultaten uit de presentatie van de Milieumonitor Moerdijk 2020. De milieubelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt continu gemeten. In totaal worden zeven thema’s gemonitord. Dit zijn: energie, lucht, water, afval, geluid, natuur en klachten. Nieuw in de Milieumonitor 2020 is het thema circulariteit. Via een digitale

Lees meer
24 november 2021

MOERDIJK: VOORLOPER IN DUURZAAMHEID

Om de grote ambities op het gebied van duurzaamheid waar te maken, zet Port of Moerdijk vol in op elektrificatie en pyrolyse-techniek. Een gesprek met Jayand Baladien, Commercieel Manager Havenbedrijf Moerdijk. “Je moet luid en duidelijk laten weten wat je nodig hebt.”

Lees meer
Bekijk meer Nieuws