Ondernemen

Nieuw Logistiek Park Moerdijk


Het nieuw te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics. Het schept nieuwe synergiemogelijkheden voor logistieke bedrijven en een vergaande interactie in de hele logistieke keten. 

Logistieke bedrijven brengen hun (eind)productie nog dichter bij de klant en vinden nieuwe, slimmere oplossingen voor hun just-in-time-leveringen, hun specifieke verpakkings- en conserveringseisen en voor de specialistische bewerking van grondstoffen of producten. Op het Logistiek Park Moerdijk zijn kavels gepland voor bedrijven van 5 hectare en groter. Voor havengerelateerde logistiek zijn ook kavels beschikbaar die kleiner zijn dan 5 hectare. Het park is gepland ten zuiden van het Knooppunt Klaverpolder (A16/A17) en krijgt een directe verbinding met de havenfaciliteiten. Er is daarmee een sluitende verbinding met het netwerk van binnenwater, zee, spoor, wegen en buisleidingen.