Ondernemen

Nieuw Logistiek Park Moerdijk


Logistiek Park Moerdijk biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics. Naar verwachting zullen de eerste bedrijven zich in 2021 op het logistiek park vestigen. Op dit moment wordt de grond bouwrijp gemaakt.

De komst van Logistiek Park Moerdijk (LPM) is goed nieuws voor het havenbedrijf. Het betekent niet alleen een uitbreiding van ons haven- en industriegebied. Ook krijgt Moerdijk als multimodaal knooppunt een stevige impuls. Er is lang gewacht op groen licht, maar in september 2020 gaf de Raad van State toestemming.

Ideale ligging
LPM is gepland pal naast het haventerrein en knooppunt Klaverpolder (A16/A17). Een bedrijventerrein van zo’n 200 hectare groot waarvan 140 hectare uitgeefbaar is speciaal voor logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen, bijvoorbeeld door assemblage- of montagewerkzaamheden. De locatie is multimodaal ontsloten via de weg, het spoor en het water. Op het LPM zijn kavels gepland voor bedrijven van 5 hectare en groter. Voor havengerelateerde logistiek kunnen ook kavels beschikbaar komen die kleiner zijn.

Werkgelegenheid
De ontwikkeling van LPM is ook een flinke duw in de rug voor de West-Brabantse economie en werkgelegenheid. Er zijn circa 4.000 banen mee gemoeid. Volgens Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenbedrijf, komen er vooral grote, internationale logistieke bedrijven. “Het gaat om concerns die goederen op- en overslaan, en ook goederen assembleren en daardoor waarde toevoegen én werkgelegenheid toevoegen. Denk vooral aan grote, krachtige logistieke partijen. We willen geen geschuif met dozen, geen e-commerce, geen file van koeriersbusjes die af en aan rijden om winkels te bevoorraden en online-bestellingen af te leveren.”  

Start
Meer dan tien jaar getouwtrek ging er vooraf aan het definitieve akkoord. Nu is het dan zover dat Havenbedrijf Moerdijk aan de slag kan. Nadat het eerste deel bouwrijp is gemaakt kan de gronduitgifte starten.

Foto's: artist impressions uit het beeldkwaliteitsplan, door studio Marco Vermeulen

 

Wilt u meer informatie?

Neem voor vragen mbt commercie en vestiging contact op met Annette van Ketel. Heeft u vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van LPM? Dan kunt u contact opnemen met Gert Slager.

 

LPM in het nieuws