Logistiek Park Moerdijk

In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk samen met LPM Holding het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het logistiek park wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. De aanleg gaat in fasen tot 2030.

Actueel


De voorbereidingen voor het LPM zijn in volle gang. Het eerste deelgebied, langs de A17, is inmiddels bouwrijp. Wij zijn bezig met de voorbelasting van deelgebied twee, dat langs de Lapdijk ligt. Hier leggen wij ondertussen ook de toekomstige wegen aan (zie foto). Een deel hiervan gaan wij binnenkort asfalteren. In deelgebied drie, langs de A16, zijn wij bezig met voorbereidende werkzaamheden. Regelmatig rijden er vrachten met zand van de haven naar het LPM. Dit zand gebruiken wij voor de voorbelasting van de deelgebieden.

Belangrijke informatie tijdelijke wegafsluitingen

Komende maanden vinden er werkzaamheden plaats voor de toekomstige verkeersontsluiting van het LPM die gepaard gaan met verkeersmaatregelen in de omgeving. Boskalis, de aannemer die de Interne Baan bouwt, is gestart met de bouw van een nieuw viaduct over de A17 en een brug over de Roode Vaart. I.v.m. deze werkzaamheden vinden er een aantal tijdelijke wegafsluitingen plaats: 

 • De Blokdijk is op dit moment afgesloten voor verkeer. Deze afsluiting duurt van 9 januari 2023 t/m 17 april 2023. 
 • In de weekenden van 14-17 april 2023 en 26-29 mei 2023 is de A17 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek in beide richtingen tijdelijk afgesloten. 
 • Van 8 t/m 14 mei 2023 zal de Koekoekendijk i.v.m. werkzaamheden worden afgesloten voor verkeer. De afsluiting vindt plaats in de meivakantie. 

Meer over de afsluitingen en de omleidingsroutes leest u onder het kopje 'Verkeersontsluiting'. 

Communicatie en nieuwsbrief

We begrijpen goed dat deze ontwikkeling impact heeft op de omgeving. Daarover gaan we graag het gesprek aan in de diverse Dorpstafels en de Omgevingstafel Moerdijk. Ook brengen we regelmatig een digitale nieuwsbrief uit, specifiek over het Logistiek Park. Uiteraard verstrekken we uw mailadres niet aan derden en in elke nieuwsbrief krijgt u gelegenheid om u weer uit te schrijven.

Voorgaande nieuwsbrieven

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief over het Logistiek Park Moerdijk

 • Man
 • Vrouw
 • Inwoner van de gemeente Moerdijk
 • Medewerker/vertegenwoordiger van een bedrijf of instelling
 • Anders

Contact 
Heeft u een vraag of opmerking over (de aanleg van) het LPM? Mail dan gerust naar lpm@portofmoerdijk.nl. Wij streven ernaar uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Vragen over ruimtelijke ordening?
Voor vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van LPM neemt u contact op met Gert Slager.

Interesse in vestiging?
Voor vragen over commercie en vestiging neemt u contact op met Annette van Ketel

Ander nieuws Port of Moerdijk

Wilt u daarnaast op de hoogte blijven van ander nieuws over het haven- en industrieterrein Moerdijk, dan kunt u zich hier ook aanmelden voor PortNews: de algemene nieuwsbrief van Port of Moerdijk.

 

Lees meer

Waardetoevoeging


Op het Logistiek Park Moerdijk kiest het havenbedrijf voor logistieke bedrijven die gericht zijn op business-to-business en waardetoevoeging. Er komen kavels voor bedrijven van minimaal 5 hectare. In totaal telt het LPM in de toekomst 200 hectare, waarvan ruim 140 hectare is bedoeld voor bedrijven. Dit wordt in fasen gerealiseerd, over een periode van acht tot negen jaar. De eerste afnemer is al bekend: de bekende logistieke dienstverlener DSV ontwikkelt hier meer dan 200.000 M2 hoogwaardige opslag en distributie, op een perceel van in totaal ruim 34 hectare.

Het warehouse van DSV zal naar verwachting worden verdeeld in 10 hallen. Er komen 136 docks voor vrachtauto's, 5 kantoren, 4 ingangen en meer dan 1.000 parkeerplaatsen op het dak. Naar verwachting start DSV in de loop van het eerste kwartaal van 2023 met werkzaamheden. Onderstaand beeld is een impressie van het warehouse. 

Artist impression © DSV Global Transport and Logistics

Lees meer

Verkeersontsluiting


Het Logistiek Park Moerdijk is ontsloten via de weg, het spoor en het water, en heeft hierdoor een ideale ligging. Dankzij directe aansluitingen voor auto- en vrachtverkeer voor zowel de A16 als de A17 en de zogeheten Interne Baan, minimaliseren we sluipverkeer en verkeersoverlast in de omgeving. Uiteraard schenken we ook veel aandacht aan verkeersveiligheid. De aanleg van het LPM biedt een aantal kansen om het fietsnetwerk in het gebied te versterken. Zo komt er een fietsbrug over de A16, die aantakt op de historische en bomenrijke Lapdijk. Ook ontstaat er zo een aantrekkelijke fietsroute door het buitengebied naar Zevenbergen.

Tijdelijke wegafsluitingen en verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden

Dit jaar vinden er werkzaamheden plaats t.b.v. de aansluitingen op de A16 en A17 en de Interne Baan. Deze werkzaamheden gaan gepaard met tijdelijke wegafsluitingen (van de A17, Blokdijk en Koekoekendijk) en verkeersmaatregelen in de omgeving. Klik op de button hieronder voor meer informatie over de werkzaamheden, afsluitingen, omleidingsroutes en verkeersmaatregelen.

De zogeheten Interne Baan vormt straks de directe verbinding voor vrachtverkeer en hulpdiensten tussen het huidige haven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM. Om de verbinding mogelijk te maken komt er een brug over de Roode Vaart en een viaduct over de A17 (zie impressie hieronder, tekst gaat verder onder afb). 

Tijdelijke afsluiting Blokdijk (9 januari t/m 17 april)

Om de bouw van het viaduct mogelijk te maken is de Blokdijk tijdelijk afgesloten. De afsluiting duurt van 9 januari 2023 t/m 17 april 2023. Inmiddels is Boskalis begonnen met het bouwen van de funderingsblokken en de pijlers van het nieuwe viaduct. Dit duurt tot ongeveer medio april 2023. Nadat de brugliggers van het viaduct in het weekend van 14-17 april zijn aangebracht, zal de Blokdijk weer toegankelijk zijn voor verkeer.

Tijdens de afsluiting van de Blokdijk blijven camping Lansen en de landbouwpercelen aan de Blokdijk bereikbaar via de aansluiting met de Steenweg. Gemotoriseerd verkeer van en naar het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt omgeleid via de A17, aansluiting 26 en de Zuidelijke Randweg. Fietsers worden omgeleid via de Johan Willem Frisostraat. Deze omleidingsroute geven we aan met borden. De extra reistijd voor fietsers bedraagt circa drie tot vijf minuten. 

Weekendafsluiting A17 (14-17 april en 26-29 mei) 

Voor de bouw van het viaduct vindt er dit jaar drie keer een weekendafsluiting van de A17 plaats. Tijdens de eerste weekendafsluiting (20-23 januari) zijn er heiwerkzaamheden uitgevoerd voor de fundering. In de weekenden van 14-17 april en 26-29 mei vinden er opnieuw werkzaamheden plaats waarvoor de A17 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek in beide richtingen moet worden afgesloten voor al het verkeer.

De snelweg zal dan op de volgende punten zijn afgesloten:

• Verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Rotterdam,
• Verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Breda,
• Op- en afrit 27 Moerdijk in de richting Roosendaal,
• Afrit 26 Moerdijk Industrieterrein in de richting Roosendaal,
• Oprit 25 Zevenbergen in de richting Rotterdam/’s-Hertogenbosch,
• Op- en afrit 26 Moerdijk Industrieterrein in de richting Rotterdam/’s-Hertogenbosch,
• Afrit 27 Moerdijk in de richting Rotterdam/‘s-Hertogenbosch.

De extra reistijd kan oplopen tot 20 minuten. Weggebruikers worden via onderstaande routes omgeleid:

• Verkeer vanuit Rotterdam richting Roosendaal/Moerdijk Industrieterrein wordt omgeleid via
de A16, A58 en via de A29, A59,
• Verkeer vanuit Roosendaal richting Rotterdam/Dordrecht wordt omgeleid via de A58/A16 en
via de A59, A29,
• Verkeer vanuit Roosendaal richting Utrecht/’s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A58/A16.

Haven- en industrieterrein Moerdijk, Zevenbergen en Klundert zijn bereikbaar via de A17 aansluiting 25 Zevenbergen; Moerdijk Dorp is bereikbaar via de A16 aansluiting 18 Zevenbergschen Hoek.

Tijdelijke afsluiting Koekoekendijk (8 t/m 14 mei)

Van 8 t/m 14 mei 2023 zal de Koekoekendijk i.v.m. werkzaamheden worden afgesloten voor verkeer. De afsluiting vindt plaats in de meivakantie. 

Werkzaamheden aansluiting A17

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de aanleg van de doorgangsweg (80 km/u) die het LPM in de toekomst verbindt met de A17 aan de ene kant en de A16 aan de andere kant. Voor de aansluiting op de A17 vinden er momenteel voorbereidende werkzaamheden plaats rondom de rotonde ter hoogte van restaurant Kanters en langs de Binnenmoerdijksebaan, die op deze rotonde aansluit.

Ter bevordering van de veiligheid en goede doorstroming worden de rotondes in de komende twee jaar omgevormd tot kruispunten met slimme verkeerslichten. De toekomstige wegen van deze kruispunten zijn inmiddels grotendeels voorbelast met bigbags en grote zandlichamen. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer bij de rotonde en Binnenmoerdijksebaan met behulp van o.a. verkeersborden in goede banen geleid. Fietsers zullen gescheiden blijven van weg- en vrachtverkeer. Ook als er werkzaamheden zijn aan een stuk fietspad wordt gezorgd voor een tijdelijk fietspad dat met barriers gescheiden wordt van het overige verkeer.

Start bouw brug over de Roode Vaart

Naast de bouw van het viaduct over de A17 is Boskalis ook gestart met de bouw van een brug over de Roode Vaart (zie impressie hieronder). Op maandag 9 januari 2023 zijn zij begonnen met de heiwerkzaamheden voor de fundering van de brug. Deze werkzaamheden lopen door tot medio februari.

Lees meer

Landschappelijke inpassing


Het LPM wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. Zo komen er robuuste groene randen en een ecologische zone langs de Lapdijk. Op een aantal plekken is bomenkap onvermijdelijk. Deze bomen worden gecompenseerd in het nieuwe natuur- en recreatiegebied Appelzak-Zuid in Moerdijk, dat het havenbedrijf in participatie met omwonenden heeft aangelegd. 

Natuur- en recreatiegebied Appelzak-Zuid

Als compensatie voor de ontwikkeling van LPM is het havenbedrijf verplicht om de daarvoor verwijderde bomen elders terug te planten. Dit is gebeurd in het gebied ten zuiden van de Appelzak. In dit nieuwe natuur- en recreatiegebied kunnen omwonenden (met de hond) wandelen en staan o.a. een uitkijktoren, kerkuilentil, boomstambrug en natuurlijke speeltoestellen. Verder zijn er:

 • In totaal 104 stuks bomen aangeplant, waaronder hoogstam vrucht- en fruitbomen en een aantal knotbomen;
 • In totaal 16.700 stuks planten (boom- en struikvormers) aangeplant voor de ontwikkeling van het toekomstige bos. De oppervlakte van het toekomstige bos is 4,6 hectare;
 • 3,7 hectare ingezaaid met bloem- en kruidenmengsels voor o.a. insecten. 

Op zaterdag 25 juni 2022 is Appelzak-Zuid officieel geopend. Op locatie staat een informatiebord, de digitale versie vindt u hier

Lees meer

Duurzaamheid


Het Logistiek Park wordt zeer duurzaam. Denk aan energiegebruik, de kwaliteit van het water, multifunctioneel ruimtegebruik etc. Er loopt dan ook een aanvraag voor het behalen van een BREEAM-NL Gebied certificaat niveau Good. Dit is een internationaal erkend keurmerk. Het gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. Meer informatie bij LEES MEER hieronder. 

Daarnaast is bij de voorbereiding veel aandacht geweest voor de historische betekenis van het gebied, voor de economische impact, sociaal maatschappelijke omstandigheden - kortom een uitgebreide Gebiedsinventarisatie.

Certificering BREEAM gebiedsontwikkeling
Een BREEAM-NL Gebied certificaat is een internationaal erkend keurmerk waarmee een gebiedsontwikkeling op duurzaamheid wordt beoordeeld. Het duurzaamheidskeurmerk gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. Daarmee levert BREEAM een bijdrage aan een balans tussen People Planet Profit. In oktober 2021 is de aanvraag ingediend voor het behalen van het niveau Good, wat is vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan. Maar het havenbedrijf legt de lat hoger. Er wordt verder gewerkt aan het behalen van het niveau Very Good. De verwachting is dat de aanvraag voor deze certificering in het voorjaar van 2022 gehaald kan worden.

Duurzame keuzes
LPM dient een duurzaam en hoogwaardig karakter te krijgen. In het Publiek Programma van Eisen zijn de ambities omschreven met betrekking tot energiegebruik, de kwaliteit van het water, de waterbalans, het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden en wordt gestreefd naar multifunctioneel ruimtegebruik. Dit betekent dat duurzaamheid in alle afwegingen en besluiten wordt meegenomen. Wat betekent dat voor het ontwerp?

Het ontwerpproces is in volle gang. Wekelijks vinden besprekingen plaats, worden zaken onderzocht en worden grote en kleine beslissingen genomen.

Duurzaam ruimtegebruik
Voor LPM is zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt in het ruimtelijk ontwerp van Marco Vermeulen uit 2011. De gedachte daarbij is dat een optimaal ruimtegebruik op deze locatie de behoefte aan nieuwe logistieke terreinen in de toekomst zo laag mogelijk houdt. Door grootschalige ontwikkeleenheden ontstaat veel flexibiliteit bij de verkaveling. Hierdoor wordt zorgvuldig omgegaan met het beschikbare grondoppervlak is wordt zoveel mogelijk opslagcapaciteit gerealiseerd. Door uit te gaan van een gebouwhoogte van 11 meter wordt ingespeeld op toekomstige technieken om producten binnen de loodsen te distribueren.

Duurzame ontwerpkeuzes

 • Waterneutraal: het hemelwater wordt binnen het gebied verwerkt.
 • Het gebied wordt zodanig ingericht dat het zeer waterrobuust is. Hiervoor is het ontwerp met behulp van een rekenmodel getoetst en is gerekend met de meest extreme bui regen van 150 mm per uur.
 • Voor de interne baan wordt momenteel onderzocht wat er voor nodig is om autonoom vrachtverkeer in de toekomst mogelijk te maken.
 • Bestaande wegen en civieltechnische kunstwerken worden optimaal hergebruikt. Uit het ontwerp blijkt dat 55% van de bestaande werken, eventueel na aanpassing, behouden blijven.

Duurzaamheid ten aanzien van de omgeving
De lijnvormige groenstructuur van de Lapdijk wordt door middel van extra bomenrijen versterkt. De aantasting van de ecologische hoofdstructuur wordt gecompenseerd in het gebied ten zuiden van de Appelzak dat door het havenbedrijf hiervoor is aangekocht. In de lijnvormige groenstructuren langs de randen en de ecologische zone binnen LPM kunnen volwaardige biotopen voor tal van soorten worden gecreëerd, om (nieuwe) natuurwaarden te creëren. Daarnaast zijn de groene entrees een aanvulling op het ecologisch systeem.

Ten aanzien van de kwaliteit van de bodem is vastgelegd dat uitsluitend schone grond gebruikt mag worden. Alle grond die wordt toegevoegd aan het gebied heeft kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.

Duurzaamheid in de uitvoeringfase
Op dit moment is aannemer FL Reyrink bezig met het bouwrijp maken van Fase 1. Hiervoor is een grondstromenplan gemaakt om de grond binnen het plangebied zo efficiënt mogelijk te vervoeren met een zo klein mogelijke milieubelasting. Daarnaast worden de diverse afvalstromen gescheiden afgevoerd Voor de realisatie van de openbare ruimte binnen het plangebied is de ambitie ten minste 60% van de materialen te hergebruiken. Daarnaast wordt 79% van het materiaalgebruik circulair.

Duurzaamheid in de beheerfase
Reeds nu wordt gezorgd dat LPM na realisatie duurzaam beheerd wordt. Eisen worden bij iedere stap al geformuleerd en verzameld in een speciaal programma. Deze vormen mede de basis voor de technische- en niet-technische beheerplannen die na de oplevering van het gebied gemaakt worden. Zo is vastgelegd dat tijdens het beheer van het gebied ook minstens 60% van de materialen hergebruikt moet worden en dat ten minste 40% van de nieuw toe te passen materialen circulair zijn. Ook wordt momenteel een app ontwikkeld waardoor het afval binnen het hele havenbedrijf, dus ook LPM, intern wordt verwerkt. Wat afval is voor het ene bedrijf, kan als grondstof gebruikt worden voor het andere bedrijf.   

Vragen en/of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen over de duurzaamheidsambities voor het Logistiek Park Moerdijk kunt u contact opnemen met de heer Gert Slager, programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Gebiedsontwikkeling, verantwoordelijk voor de duurzaamheidsambities op het LPM. Hij is te bereiken op g.slager@portofmoerdijk.nl.

Lees meer

ParkPraat


In ParkPraat praten we met telkens een ander gezicht achter het LPM. De eerste aflevering is voor Bart van Druenen. Hij is directeur van de Reyrink Groep en dus ook van FL BV, de werkmaatschappij die dit werk realiseert. Een Brabants bedrijf voor onder meer grondwerkzaamheden, weg- en waterbouw.

Immense omvang

‘Je treft niet vaak een project met zo’n immense omvang. De meeste mensen kennen het inmiddels wel, je kunt het ook niet missen als je erlangs rijdt. Het LPM is voor ons bedrijf ook bijzonder vanwege de lange looptijd. We zijn nu al zo’n twee jaar bezig en voorlopig nog niet klaar. Zo’n langjarige samenwerking vraagt vertrouwen in je mensen, in de opdrachtgever. Maar ook andersom natuurlijk. Mooi dat we dat hebben opgebouwd.’

Brabants

‘Een deel van onze eigen mensen komt uit de regio. Daarnaast vangen we de pieken in de werkdruk geregeld op met een flexibele schil van mensen. Die flexibele schil vullen we in met mensen en bedrijven waar we vaak al jaren mee samenwerken. We kennen elkaar! We selecteren de mensen erop dat ze goed bij onze Brabantse bedrijfscultuur horen: hart voor de zaak. Da’s niet alleen een goeie klik met elkaar, maar ook een houding van: als het af moet, dan moet het af. Schouders eronder en gáán, ook als het een keer na vier uur ’s middags is. Daarbij is het ook fijn dat een gedeelte van de mensen uit de regio komen.’

Trots

‘Op verjaardagsfeestjes vertellen we met trots dat we hieraan werken. Daarom vind ik het ook zo mooi dat er een Open Havendag aankomt: je wilt je kinderen of je ouders weleens meenemen naar de bouwplaats maar dat staat de veiligheid niet toe. Op de Open Havendag kan dat juist wel, ik verwacht dan ook bekende gezichten. Daarnaast vertellen we natuurlijk ook graag aan andere belangstellenden over dit mooie werk en ons geweldige vak.’

Op de foto Bart van Druenen en uitvoerder Pieter Quekel op het terrein van het LPM.

Fotograaf: Bram Delmee.

Lees meer

Planning


Wij voeren de komende tijd regelmatig grond naar het terrein voor de voorbelasting van de verschillende deelgebieden. De komende periode gaan wij o.a. aan de slag met het slopen van de woningen in deelgebied 3 en het aanleggen van de doorgangsweg die het LPM gaat verbinden met de A16 en A17.

Verder werkt aannemer Boskalis aan de bouw van een brug over de Roode Vaart en een viaduct over de A17 t.b.v. de Interne Baan. Meer over deze werkzaamheden (en de tijdelijke wegafsluitingen die hiermee gepaard gaan) leest u onder het kopje 'Verkeersontsluiting'. 


Andere ontwikkelingen


Rond de locatie van het Logistiek Park Moerdijk spelen nog veel meer ontwikkelingen. Hieronder ziet u welke plannen of voornemens er nog meer zijn, waar andere partijen dan Havenbedrijf Moerdijk voor verantwoordelijk zijn.

Lees meer