De organisatie

Port of Moerdijk biedt door de aanwezige combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan zee- en binnenwater volop kansen om verder te groeien. Het Havenbedrijf Moerdijk werkt actief en met oog voor omgeving en natuur aan een ontwikkeling van duurzame logistiek en procesindustrie. Port of Moerdijk is een belangrijke economische motor voor de regio en biedt direct en indirect werkgelegenheid voor zo’n 19.000 mensen.

Taken 
Het Havenbedrijf Moerdijk organiseert het proces van ontwikkeling, ontwerp, aanleg, uitgifte, exploitatie, beheer en uitbreiding van Port of Moerdijk. Ook stellen wij graag onze kennis en ervaring beschikbaar aan derden.

Regieorganisatie 
Het Havenbedrijf Moerdijk is een regie-organisatie. De uitvoering besteden wij uit bij onze hoogwaardige leveranciers. Extra capaciteit en expertise schakelen wij eenvoudig in waar nodig. Ons compacte team kan hierdoor snel en flexibel inspelen op kansen en ontwikkelingen. Wij geloven dat we op deze wijze onze klanten en relaties optimaal van dienst kunnen zijn.

Organogram

ICT