duurzaam
knooppunt
chemie

Port of Moerdijk heeft een sterk en omvangrijk chemisch cluster. Dit is via een buisleidingstelsel direct verbonden met de chemische clusters van Antwerpen, Rotterdam, Zeeland, Noord-Limburg en het Ruhrgebied. Chemie en petrochemie vinden in Moerdijk volop ruimte voor groei en voor vergroening.  Chemische en chemie-gerelateerde bedrijven maken op Moerdijk gebruik van elkaars grondstoffen en reststromen, en sluiten zo de ketens