Ondernemen

Commissie Vestiging


Heeft u interesse om zich op Moerdijk te vestigen? En wilt u in een vroeg stadium inzicht krijgen of u aan de diverse vergunningsvoorwaarden voldoet? Port of Moerdijk maakt het u makkelijk met de Commissie Vestiging. Dit is een one-stop-shop die u in een vroeg stadium van een integraal advies voorziet om het traject van vergunningverlening vlot te laten verlopen.

In de Commissie Vestiging participeren alle instanties waarmee een bedrijf te maken kan krijgen bij de vergunningsaanvraag voor de nieuwe vestiging. Dit zijn de gemeente Moerdijk, De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB), Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Waterschap Brabantse Delta, de brandweer en het Havenbedrijf Moerdijk. Deze commissie toetst in een vroeg stadium adviesaanvragen op het gebied van milieu, mogelijke hinder voor directe omgeving, ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) en de woningwet (bouwvergunning). De commissie Vestiging brengt een advies uit aan het Havenbedrijf Moerdijk. 

Wilt u zich vestigen in een bestaand pand? Ook dan kunt u gebruik maken de diensten van de commissie Vestiging om te toetsen of uw bedrijfsactiviteiten inpasbaar zijn op de betreffende locatie.

Neem direct contact op met het secretariaat van de Commissie Vestiging voor uw aanvraag.