Ondernemen

Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk


Moerdijk heeft haar veiligheid en beveiliging goed en collectief geregeld. De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) zorgt voor de beveiliging van het haven- en industrieterrein, Denk hierbij aan surveillancediensten, het bewaken van toegangswegen en vluchtwegen, cameracontrole, calamiteitenalarmering en preventie-advies.

Doelstelling van de stichting

De SBIM heeft tot doel het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen door de daartoe gerechtigden en het bijdragen aan een veilige werkomgeving op het industrieterrein Moerdijk -en andere industrieterreinen- in de gemeente Moerdijk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het (doen) aanbieden van:

 1. Een in nauwe samenwerking met de beveiligingsbranche samengesteld pakket van beveiligingsmiddelen en –maatregelen;
 2. (bedrijfs-)brandweerzorg en voorlichting op het gebied van brandweerzorg;
 3. Andere collectieve maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg, Arbowetgeving en milieu.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

 • De heer A. Moerkerke - voorzitter
 • De heer G. Schüssler - secretaris
 • De heer S. Snepvangers - penningmeester
 • De heer W. Groenendijk - lid
 • De heer P. van Meurs - lid
 • Mevrouw L. van Os - lid
 • De heer L. Smits - lid
 • De heer N. van Tiggelen - lid
 • De heer H.J. Schakenraad - lid

Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar. In de maand juni wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering wordt de jaarrekening en het jaarverslag over het voorafgaande jaar vastgesteld. Ook de begroting voor het komende jaar is dan onderwerp van gesprek.

Tussentijds worden de leden via (digitale) nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuws vanuit de stichting.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De uitvoerende werkzaamheden voor de stichting worden door het Havenbedrijf Moerdijk verricht.