Ondernemen

Programma Moerdijk Veilig


Een tien voor veiligheid. Dat kan alleen met vereende krachten. Gemeente, provincie, havenbedrijf en veiligheidsregio hebben daarom uitvoeringskracht gebundeld. 

Bijgaand het Actieplan Moerdijk 2.0, Actieplan 2020-2024. Het is de opvolger van het in 2012 verschenen Actieprogramma Moerdijk Veilig.

Met een heldere, gezamenlijke focus op veiligheid werken zij sinds 2012 intensief samen in het programma ‘Moerdijk Veilig’: een omvangrijk, samenhangend pakket van veiligheidsacties en maatregelen.