Ondernemen

Professionele beroepsbrandweer


Sinds 2013 heeft Port of Moerdijk een eigen, professionele brandweer op het terrein. Deze is speciaal opgeleid en ook getraind voor calamiteiten bij BZRO-bedrijven met chemische producten.

De brandweer is zeven dagen per week, 24 uur per dag actief en binnen zes minuten ter plekke. Met up-to-date materieel en nieuwe blusboten in en vlakbij de haven is de brandweer perfect uitgerust om branden en andere calamiteiten op te lossen. De brandweer is een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief en wordt betaald door overheden en bedrijven.

Brandweerzorg in haven- en industrieterrein Moerdijk doen we SAMEN!

Haven- en industrieterrein Moerdijk heeft een bijzonder risicoprofiel. Dit komt door de verzameling van risicovolle inrichtingen die werken met gevaarlijke stoffen, zware industrie, enorme logistieke centra en bijzondere infrastructuur. Omdat overheid en bedrijfsleven in Port of Moerdijk samen investeren in hoogwaardige veiligheidsvoorzieningen zijn deze risico’s verantwoord.

Dat maakt dat ook de brandweerzorg van het hoogste niveau is en in Moerdijk core business is en blijft. Zo is er de Post Moerdijk Haven die zowel publieke, bedrijfs- en specialistische industriële brandweerzorg levert. 

Inmiddels is het 10-jarig bestaan van deze post gevierd, waarbij werd stilgestaan bij de rol die de post heeft gespeeld in de adequate bestrijding van incidenten in die jaren. De post die betaald wordt door overheid en bedrijfsleven, vanuit een gezamenlijke visie, ondernemerschap en het nemen van verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de ruim 10.000 werknemers die op terrein werken en de veiligheid van de inwoners van omliggende kernen.

Niet alleen de Post Moerdijk Haven levert professionele brandweerzorg in het gebied, ook de vrijwilligersposten van Moerdijk-dorp, Klundert en Zevenbergen en de rest van de regio leveren de nodige inzet en ondersteuning bij incidenten.

Wees voorbereid
Er is vanuit de publiek-private samenwerking in de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) en Stichting Brandweerzorg Moerdijk (SBM) veel geïnvesteerd zoals in de bereikbaarheid van de openbare ruimte in het havengebied, de bluswatervoorziening (bijvoorbeeld de aanleg van innamepunten voor grootwatertransport) en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Zo is er een zelfredzaamheidsplan opgesteld met daarin afspraken over hoe omgegaan kan worden met zelfredzaamheid van werknemers. Dan gaat het over hoe zij op de hoogte zijn van de risico’s in het gebied, dat ze weten wat ze moeten doen bij calamiteiten, dat er voorzieningen binnen ieder bedrijf zijn om veilig te schuilen en wanneer er geëvacueerd moet worden. De uitgangspunten hiervan zijn vastgelegd in elk bedrijfsnoodplan.

Ook wordt er het nodige geoefend en getraind door de Post Moerdijk Haven, omliggende posten en de veiligheidsregio. Soms gebeurt dit samen met de bedrijven. Het is ook zaak dat er met regelmaat binnen uw eigen bedrijf wordt geoefend om goed voorbereid te zijn op crisissituaties die zich binnen het bedrijf of in de omgeving kunnen plaatsvinden.

Onder de vlag van het Keurmerk Veilig Ondernemen, in samenwerking tussen SBIM en SBM,  wordt aan bedrijven oefenscenario’s aangereikt waarmee geoefend kan worden en worden tijdens workshops, informatiemomenten en nieuwsberichten brandpreventieve tips gegeven.

Hier staan alvast een aantal tips: https://www.brandweer.nl/voor-bedrijven/.