Ruimte voor logistiek

Dankzij de strategische ligging is Port of Moerdijk logistieke hotspot bij uitstek. Logistieke activiteiten krijgen alle ruimte op Tradepark en Distriboulevard. Een nieuw te ontwikkelen Logistiek Park maakt extra ruimte: speciaal voor bedrijven die waarde toevoegen aan grondstoffen en goederen. Value added logistics krijgt in Moerdijk optimale groeikansen. 

 

Nieuw Logistiek Park Moerdijk

Direct aangesloten op water, weg en spoor


Logistiek Park Moerdijk biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics. Naar verwachting zullen de eerste bedrijven zich in 2021 op het logistiek park vestigen. Op dit moment wordt de grond bouwrijp gemaakt.

De komst van Logistiek Park Moerdijk (LPM) is goed nieuws voor het havenbedrijf. Het betekent niet alleen een uitbreiding van ons haven- en industriegebied. Ook krijgt Moerdijk als multimodaal knooppunt een stevige impuls. Er is lang gewacht op groen licht, maar in september 2020 gaf de Raad van State toestemming.

Ideale ligging
LPM is gepland pal naast het haventerrein en knooppunt Klaverpolder (A16/A17). Een bedrijventerrein van zo’n 200 hectare groot waarvan 140 hectare uitgeefbaar is speciaal voor logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen, bijvoorbeeld door assemblage- of montagewerkzaamheden. De locatie is multimodaal ontsloten via de weg, het spoor en het water. Op het LPM zijn kavels gepland voor bedrijven van 5 hectare en groter. Voor havengerelateerde logistiek kunnen ook kavels beschikbaar komen die kleiner zijn.

Werkgelegenheid
De ontwikkeling van LPM is ook een flinke duw in de rug voor de West-Brabantse economie en werkgelegenheid. Er zijn circa 4.000 banen mee gemoeid. Volgens Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenbedrijf, komen er vooral grote, internationale logistieke bedrijven. “Het gaat om concerns die goederen op- en overslaan, en ook goederen assembleren en daardoor waarde toevoegen én werkgelegenheid toevoegen. Denk vooral aan grote, krachtige logistieke partijen. We willen geen geschuif met dozen, geen e-commerce, geen file van koeriersbusjes die af en aan rijden om winkels te bevoorraden en online-bestellingen af te leveren.”  

Start
Meer dan tien jaar getouwtrek ging er vooraf aan het definitieve akkoord. Nu is het dan zover dat Havenbedrijf Moerdijk aan de slag kan. Nadat het eerste deel bouwrijp is gemaakt kan de gronduitgifte starten.

Foto's: artist impressions uit het beeldkwaliteitsplan, door studio Marco Vermeulen

 

Wilt u meer informatie?

Neem voor vragen mbt commercie en vestiging contact op met Annette van Ketel. Heeft u vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van LPM? Dan kunt u contact opnemen met Gert Slager.

 

LPM in het nieuws

Lees meer

Logistieke draaischijf


De strategische ligging maakt Port of Moerdijk tot een krachtige logistieke draaischijf. Intercontinentale vracht bereikt Moerdijk rechtstreeks via zee, of via de mainports van Antwerpen en Rotterdam. Als extended gate is Port of Moerdijk via deze mainports optimaal toegankelijk. 

Multimodaliteit - over weg, land en zee - en gecombineerd transport zorgen voor een snelle, efficiënte doorstroom van en naar de meest uiteenlopende Europese bestemmingen. Dikke en dunne goederenstromen komen samen in Moerdijk en vinden verpakt, gebundeld, gekoeld, bewaard of bewerkt veilig, snel en efficiënt hun weg naar de klant. 


Kansen voor Value Added Logistics


Moerdijk combineert de strategische ligging met een uitstekend ondernemersklimaat voor logistieke bedrijven. In de Distriboulevard en Tradepark West vinden kleine en grote logistieke bedrijven volop ruimte om te ondernemen en te groeien. 

Met goede ondersteuning door tal van faciliterende dienstverleners. Met een uitstekende infrastructuur. Met water en kades om de hoek en een overheid die volop meewerkt om vestiging van nieuwe bedrijven mogelijk te maken. Bedrijven die inzetten op value added logistics pakken hun kans. Assemblage, montage, bewerking, verwerking, ompakking en verpakking van grondstoffen, halffabricaten, eindproducten, in Moerdijk kan het allemaal. Het succes van Tradepark en Distriboulevard krijgt een vervolg op een nieuw te ontwikkelen logistiek park.


Prijswinnende hotspot


Port of Moerdijk is een unieke vestigingsplaats voor logistieke bedrijven. Niet voor niets sleept deze regio, West-Brabant, jaar na jaar logistieke prijzen in de wacht. 

De haven van Moerdijk bezit een unieke combinatie van drie eigenschappen: een strategische ligging ten opzichte van de mainports van Antwerpen en Rotterdam, uitstekende verbindingen via zee, binnenwater en land én: volop ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Dit biedt gouden kansen voor logistieke bedrijven die waarde toevoegen aan producten.