Ondernemen

Uitwisseling van reststromen


Het chemisch cluster creëert voortdurend synergie. Bedrijven wisselen basisgrondstoffen uit, zoals ethyleenoxyde, etheen en propeen.

 

Reststromen vinden hun weg naar nieuwe gebruikers. Stoom, CO2 of warm water is afval voor de een en grondstof voor de ander. En ook op logistiek vlak vinden bedrijven elkaar, bijvoorbeeld door chemische producten logistiek te bundelen.