Ondernemen

Schoon vervoer


Port of Moerdijk biedt veel mogelijkheden voor duurzaam vervoer. 

De aanwezige shortsea lines, de directe verbinding met open zee, de uitstekende aansluiting op talloze binnenvaartroutes én op het spoorwegennet maken de duurzamere keus voor water of spoor hier gemakkelijk. Het buisleidingenstelsel voor chemische grondstoffen en eindproducten is een goedkoper en bovendien veiliger alternatief voor het meer milieubelastend vervoer over weg.