Ondernemen

Duurzaam denken


Voor Port of Moerdijk is duurzaamheid een manier van denken en doen. Het is een drijvende motivatie achter ons handelen. Bijvoorbeeld bij de inrichting van de ruimte op het haventerrein. 

Door clusters te creëren, waarbij bedrijven met gelijksoortige activiteiten bij elkaar zitten, vergroten we de synergiekansen op het gebied van duurzaamheid. Door zorgvuldig met ruimte om te gaan, en bijvoorbeeld actief percelen te verwerven en selectief uit te delen, voorkomen we overlast en onnodig frequent vervoer op het terrein. Ook de milieugebruiksruimte wordt duurzaam en efficiënt benut. Zo voorkomen we geluidshinder en dragen we gelijktijdig bij aan de continuïteit voor bedrijven.