Duurzame haven

Ontwikkeling en groei zijn alleen mogelijk als dat in balans gebeurt met de omgeving. Dat besef wordt in Moerdijk breed gedeeld. Ook door ondernemers. Zij zoeken naar manieren om hun ecologische voetstap te verkleinen en overlast te beperken. Het havenbedrijf werkt samen met ondernemers, overheden en anderen om duurzame doelstellingen te realiseren. Port of Moerdijk ontwikkelt zich zo tot duurzaamste haven van Europa.

Vergroenen en besparen


Moerdijk wil voorop lopen met het gebruik van groene grondstoffen. Door moderne chemische recycling en het slim omgaan met reststromen sluiten we kringlopen in de industrie. Maar bijvoorbeeld ook door te investeren in zonne-energie. Zo stimuleren we de aanleg van zonnepanelen op bedrijfsdaken en leggen we een groot zonnepark aan aan de Westelijke Randweg.  

 


Windmolenpark Moerdijk


De zeven molens van Windpark Industrieterrein Moerdijk staan in het haven- en industriegebied van Moerdijk. Ze zijn gebouwd in opdracht van gemeente Moerdijk. De elektriciteitsproductie van de windmolens komt overeen met het jaarlijks energieverbruik van ongeveer 27.000 Nederlandse huishoudens.  

Feitjes en cijfers van de windmolens:

  • 7 windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 25 MW
  • 64,7 meter lange bladen die per stuk 15,7 ton wegen
  • 180 meter tiphoogte
  • De diameter van de fundatie voor een windmolen is 14,5 meter

Data

Naast groene stroom levert Windpark Industrieterrein Moerdijk straks ook data. Op één van de windmolens komt een ontvanger voor slimme sensoren. Het kastje haalt informatie op over de luchtkwaliteit en hoeveelheid CO2-uitstoot in een gebied. Dit is eenvoudig in te zetten is voor scheepvaart, spoor en industrie én door gemeenten, overheidsinstanties, bedrijven en particulieren. Het is voor het eerst dat een ontvanger voor slimme sensoren op een windmolen wordt geplaatst. Verspreid over heel Nederland worden dergelijke kastjes wel regelmatig op gebouwen bevestigd. 

Alle informatie over de windmolens, de bouw en de planning vind je hier.

Lees meer

Duurzaam denken

slim inrichten


Voor Port of Moerdijk is duurzaamheid een manier van denken en doen. Het is een drijvende motivatie achter ons handelen. Bijvoorbeeld bij de inrichting van de ruimte op het haventerrein. 

Door clusters te creëren, waarbij bedrijven met gelijksoortige activiteiten bij elkaar zitten, vergroten we de synergiekansen op het gebied van duurzaamheid. Door zorgvuldig met ruimte om te gaan, en bijvoorbeeld actief percelen te verwerven en selectief uit te delen, voorkomen we overlast en onnodig frequent vervoer op het terrein. Ook de milieugebruiksruimte wordt duurzaam en efficiënt benut. Zo voorkomen we geluidshinder en dragen we gelijktijdig bij aan de continuïteit voor bedrijven.


Milieucertificering

EcoPorts- Port Environmental Review System


Sinds oktober 2005 beschikt het Havenbedrijf Moerdijk over een EcoPorts PERS Certificate, de milieucertificering voor zeehavens. 

Het EcoPorts- Port Environmental Review System (PERS) is een Europees initiatief voor de milieucertificering van zeehavens die aangesloten zijn bij de European Sea Ports Organisation (ESPO). De methodiek van PERS is één van de instrumenten van de ESPO om aan te tonen dat de haven van Moerdijk voldoet aan diverse voorschriften voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming.

Het PERS certificaat is geldig voor een periode van twee jaar. Daarna wordt de haven opnieuw beoordeeld op duurzaamheid en milieubescherming.

Lees meer

Duurzame verbindingen leggen

Synergie creëren


Moerdijk ambieert een koplopersrol als het om duurzaamheid gaat. De prestaties komen op een hoger niveau door de duurzaamheidsambities en -initiatieven van iedereen die kan bijdragen, te verknopen. In Moerdijk werken bedrijven en overheden samen aan talloze initiatieven. 

Slimmer omgaan met afvalwater. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om met CO2 uit de haven een woonwijk of kassencomplex te verwarmen, het uitwisselen van warmte en stoom. Maar ook: ontmoetingen organiseren en successen delen.

 


Schoon vervoer

Volop keus


Port of Moerdijk biedt veel mogelijkheden voor duurzaam vervoer. De aanwezige shortsea lines, de directe verbinding met open zee, de uitstekende aansluiting op talloze binnenvaartroutes én op het spoorwegennet maken de duurzamere keus voor water of spoor hier gemakkelijk. Het buisleidingenstelsel voor chemische grondstoffen en eindproducten is een goedkoper en bovendien veiliger alternatief voor het meer milieubelastend vervoer over weg.

Foto: de Alphenaar - een elektrisch en emissieloos binnenvaartschip onderweg naar Moerdijk.