Duurzame haven

Ontwikkeling en groei zijn alleen mogelijk als dat in balans gebeurt met de omgeving. Dat besef wordt in Moerdijk breed gedeeld. Ook door ondernemers. Zij zoeken naar manieren om hun ecologische voetstap te verkleinen en overlast te beperken. Het havenbedrijf werkt samen met ondernemers, overheden en anderen om duurzame doelstellingen te realiseren. Port of Moerdijk ontwikkelt zich zo tot duurzaamste haven van Europa.

Duurzame verbindingen leggen

Synergie creëren


Moerdijk ambieert een koplopersrol als het om duurzaamheid gaat. De prestaties komen op een hoger niveau door de duurzaamheidsambities en -initiatieven van iedereen die kan bijdragen, te verknopen. In Duurzame Verbindingen Moerdijk werken bedrijven en overheden samen in een uitgebreid programma aan talloze initiatieven. 

Slimmer omgaan met afvalwater. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om met CO2 uit de haven een woonwijk of kassencomplex te verwarmen: Energy Web XL. Maar ook: ontmoetingen organiseren en successen delen. Door ‘koplopers duurzaamheid’ te benoemen scherpen ondernemers zich aan elkaar op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Lees meer

Vergroenen en besparen

Energy Web


In Port of Moerdijk krijgt de circulaire economie concreet vorm. Op het haventerrein ontwikkelt zich een uitgebreid netwerk van duurzame verbindingen tussen bedrijven: Energy Web. Bedrijven wisselen grondstoffen en reststromen uit. 

Warmte, CO2, stoom en water. Verrassende, renderende koppelingen ontstaan: een kaarsenbedrijf houdt parafine vloeibaar met warmte van een naastgelegen, duurzaam afvalverwerkingsbedrijf. Even verderop krijgt een chemisch bedrijf CO2 van zijn buren, voor de productie van kalkslurrie. Bedrijven ontzien zo het milieu én besparen op hun productiekosten. Energy Web groeit uit tot een volledig dekkend netwerk. Met als eindresultaat: een compleet energieneutraal terrein in de toekomst.

Lees meer

Slim monitoren

meten is weten


De activiteiten in de haven en op het terrein leggen onmiskenbaar een druk op het milieu. Samen met diverse partners brengt Port of Moerdijk die effecten zo goed mogelijk in beeld. Met een jaarlijkse milieumonitor bijvoorbeeld.

De Milieumonitor beschrijft de impact van activiteiten in de haven en op het terrein op onder meer water, lucht en natuur. Ook andere meetinstrumenten worden ingezet. Zoals e-noses: ‘elektronische snuffelpalen’ op het terrein, die stoffen in de lucht detecteren. Heldere cijfers helpen ondernemers om rendabele oplossingen te vinden die de overlast beperken en de milieudruk verder verlagen. Ze geven ook een beeld van nieuwe duurzaamheidskansen, die bedrijven en overheden samen kunnen verzilveren. 

Lees meer

Schoon vervoer

Volop keus


Port of Moerdijk biedt veel mogelijkheden voor duurzaam vervoer. 

De aanwezige shortsea lines, de directe verbinding met open zee, de uitstekende aansluiting op talloze binnenvaartroutes én op het spoorwegennet maken de duurzamere keus voor water of spoor hier gemakkelijk. Het buisleidingenstelsel voor chemische grondstoffen en eindproducten is een goedkoper en bovendien veiliger alternatief voor het meer milieubelastend vervoer over weg.

Lees meer

Duurzaam denken

slim inrichten


Voor Port of Moerdijk is duurzaamheid een manier van denken en doen. Het is een drijvende motivatie achter ons handelen. Bijvoorbeeld bij de inrichting van de ruimte op het haventerrein. 

Door clusters te creëren, waarbij bedrijven met gelijksoortige activiteiten bij elkaar zitten, vergroten we de synergiekansen op het gebied van duurzaamheid. Door zorgvuldig met ruimte om te gaan, en bijvoorbeeld actief percelen te verwerven en selectief uit te delen, voorkomen we overlast en onnodig frequent vervoer op het terrein. Ook de milieugebruiksruimte wordt duurzaam en efficiënt benut. Zo voorkomen we geluidshinder en dragen we gelijktijdig bij aan de continuïteit voor bedrijven.

Lees meer