Ondernemen

Maximale keuzevrijheid


In Moerdijk kiest u de vervoersmodaliteit die voor u het meest rendeert. Binnenwater, wegen, spoor en buisleidingen staan tot uw beschikking. 

Binnenvaartroutes, wegen, spoor en buisleidingen zijn in Moerdijk direct aangesloten op de shortsea-lines. Goederen, grondstoffen en halffabricaten komen binnen via schip, trein, vrachtwagen of buisleiding, en gaan gebundeld of bewerkt in Moerdijk verder via binnenwater, zee of over land. Moerdijk als brug naar Europa. Flexibel en fijnmazig.