Ondernemen

In Port of Moerdijk vinden ondernemers ruimte om te groeien. Om nieuwe markten te bereiken. Om duurzame ambities waar te maken. En om te kiezen voor multimodaal: voor shortsea, binnenvaart, spoor, weg en buisleidingen.Connection to Europe


Via Port of Moerdijk maak je soepel de verbinding met alle bestemmingen in Europa. Port of Moerdijk is de tweede containerhaven van Nederland en de vierde zeehaven van nationaal belang. Strategisch gelegen tussen Antwerpen en Rotterdam scoort Port of Moerdijk laag op congestie en hoog op duurzaamheid met maximale keuzevrijheid voor shortsea, binnenvaart, spoor, weg en buisleidingen

Lees meer

Vestigen in Moerdijk

Excellente faciliteiten


Port of Moerdijk kent een indeling naar verschillende bedrijvigheid: Logistiek Park Moerdijk (LPM), Industrial Park Moerdijk (IPM), Tradepark, Seaport en Ecopark. Daarnaast zijn er kantoorlocaties op het Servicepoint aan de Plaza.

Bij beschikbaarheid van gronden kijken we graag met u mee naar passend maatwerk. Neem direct contact bij interesse.

Lees meer

Ruimte voor chemie


Port of Moerdijk heeft een sterk en omvangrijk chemisch cluster: Industrial Park. Dit is met buisleidingen direct aangesloten op de chemische clusters van Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen en het Ruhrgebied. Ook de verbindingen over het water en spoor zijn uitstekend. Chemie en petrochemie vinden in Moerdijk nog volop ruimte voor groei.

Lees meer

Ruimte voor logistiek


Dankzij de strategische ligging is Port of Moerdijk logistieke hotspot bij uitstek. Logistieke activiteiten krijgen alle ruimte op Tradepark en Distriboulevard. Een nieuw te ontwikkelen Logistiek Park maakt extra ruimte: speciaal voor bedrijven die waarde toevoegen aan grondstoffen en goederen. Value added logistics krijgt in Moerdijk optimale groeikansen. 

Lees meer

Beveiliging en veiligheid


Port of Moerdijk excelleert in veiligheid. En richt zijn pijlen daarbij op meerdere doelen, zoals beschreven in haar Veiligheidsvisie. De haven is partner in een omvangrijk veiligheidsprogramma van regionale en landelijke veiligheidspartners. Mede dankzij een professionele brandweer, een gloednieuw, innovatief alerteringssysteem, slim handhavingsbeleid en een modern communicatiecentrum, scoort Moerdijk uitstekend als het gaat om veiligheid. En behoort het tot de best beveiligde havens van Nederland.

Lees meer

Duurzame haven


Ontwikkeling en groei zijn alleen mogelijk als dat in balans gebeurt met de omgeving. Dat besef wordt in Moerdijk breed gedeeld. Ook door ondernemers. Zij zoeken naar manieren om hun ecologische voetstap te verkleinen en overlast te beperken. Het havenbedrijf werkt samen met ondernemers, overheden en anderen om duurzame doelstellingen te realiseren. Port of Moerdijk ontwikkelt zich zo tot duurzaamste haven van Europa.

Lees meer

Aanvraag


U kunt een aanvraag indienen bij Havenbedrijf Moerdijk voor verschillende activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over graafwerk of het opvragen van geografische informatie.

Lees meer