Omgeving

Verkeersontsluiting


Het Logistiek Park Moerdijk is ontsloten via de weg, het spoor en het water, en heeft hierdoor een ideale ligging. Dankzij directe aansluitingen voor auto- en vrachtverkeer voor zowel de A16 als de A17 en de zogeheten Interne Baan, minimaliseren we sluipverkeer en verkeersoverlast in de omgeving. Uiteraard schenken we ook veel aandacht aan verkeersveiligheid. De aanleg van het LPM biedt een aantal kansen om het fietsnetwerk in het gebied te versterken. Zo komt er een fietsbrug over de A16, die aantakt op de historische en bomenrijke Lapdijk. Ook ontstaat er zo een aantrekkelijke fietsroute door het buitengebied naar Zevenbergen.

Tijdelijke wegafsluitingen en verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden

Dit jaar vinden er werkzaamheden plaats t.b.v. de aansluitingen op de A16 en A17 en de Interne Baan. Deze werkzaamheden gaan gepaard met tijdelijke wegafsluitingen (van de A17, Blokdijk en Koekoekendijk) en verkeersmaatregelen in de omgeving. Klik op de button hieronder voor meer informatie over de werkzaamheden, afsluitingen, omleidingsroutes en verkeersmaatregelen.

De zogeheten Interne Baan vormt straks de directe verbinding voor vrachtverkeer en hulpdiensten tussen het huidige haven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM. Om de verbinding mogelijk te maken komt er een brug over de Roode Vaart en een viaduct over de A17 (zie impressie hieronder, tekst gaat verder onder afb). 

Tijdelijke afsluiting Blokdijk (9 januari t/m 17 april)

Om de bouw van het viaduct mogelijk te maken is de Blokdijk tijdelijk afgesloten. De afsluiting duurt van 9 januari 2023 t/m 17 april 2023. Inmiddels is Boskalis begonnen met het bouwen van de funderingsblokken en de pijlers van het nieuwe viaduct. Dit duurt tot ongeveer medio april 2023. Nadat de brugliggers van het viaduct in het weekend van 14-17 april zijn aangebracht, zal de Blokdijk weer toegankelijk zijn voor verkeer.

Tijdens de afsluiting van de Blokdijk blijven camping Lansen en de landbouwpercelen aan de Blokdijk bereikbaar via de aansluiting met de Steenweg. Gemotoriseerd verkeer van en naar het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt omgeleid via de A17, aansluiting 26 en de Zuidelijke Randweg. Fietsers worden omgeleid via de Johan Willem Frisostraat. Deze omleidingsroute geven we aan met borden. De extra reistijd voor fietsers bedraagt circa drie tot vijf minuten. 

Weekendafsluiting A17 (14-17 april en 26-29 mei) 

Voor de bouw van het viaduct vindt er dit jaar drie keer een weekendafsluiting van de A17 plaats. Tijdens de eerste weekendafsluiting (20-23 januari) zijn er heiwerkzaamheden uitgevoerd voor de fundering. In de weekenden van 14-17 april en 26-29 mei vinden er opnieuw werkzaamheden plaats waarvoor de A17 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek in beide richtingen moet worden afgesloten voor al het verkeer.

De snelweg zal dan op de volgende punten zijn afgesloten:

• Verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Rotterdam,
• Verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Breda,
• Op- en afrit 27 Moerdijk in de richting Roosendaal,
• Afrit 26 Moerdijk Industrieterrein in de richting Roosendaal,
• Oprit 25 Zevenbergen in de richting Rotterdam/’s-Hertogenbosch,
• Op- en afrit 26 Moerdijk Industrieterrein in de richting Rotterdam/’s-Hertogenbosch,
• Afrit 27 Moerdijk in de richting Rotterdam/‘s-Hertogenbosch.

De extra reistijd kan oplopen tot 20 minuten. Weggebruikers worden via onderstaande routes omgeleid:

• Verkeer vanuit Rotterdam richting Roosendaal/Moerdijk Industrieterrein wordt omgeleid via
de A16, A58 en via de A29, A59,
• Verkeer vanuit Roosendaal richting Rotterdam/Dordrecht wordt omgeleid via de A58/A16 en
via de A59, A29,
• Verkeer vanuit Roosendaal richting Utrecht/’s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A58/A16.

Haven- en industrieterrein Moerdijk, Zevenbergen en Klundert zijn bereikbaar via de A17 aansluiting 25 Zevenbergen; Moerdijk Dorp is bereikbaar via de A16 aansluiting 18 Zevenbergschen Hoek.

Tijdelijke afsluiting Koekoekendijk (8 t/m 14 mei)

Van 8 t/m 14 mei 2023 zal de Koekoekendijk i.v.m. werkzaamheden worden afgesloten voor verkeer. De afsluiting vindt plaats in de meivakantie. 

Werkzaamheden aansluiting A17

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de aanleg van de doorgangsweg (80 km/u) die het LPM in de toekomst verbindt met de A17 aan de ene kant en de A16 aan de andere kant. Voor de aansluiting op de A17 vinden er momenteel voorbereidende werkzaamheden plaats rondom de rotonde ter hoogte van restaurant Kanters en langs de Binnenmoerdijksebaan, die op deze rotonde aansluit.

Ter bevordering van de veiligheid en goede doorstroming worden de rotondes in de komende twee jaar omgevormd tot kruispunten met slimme verkeerslichten. De toekomstige wegen van deze kruispunten zijn inmiddels grotendeels voorbelast met bigbags en grote zandlichamen. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer bij de rotonde en Binnenmoerdijksebaan met behulp van o.a. verkeersborden in goede banen geleid. Fietsers zullen gescheiden blijven van weg- en vrachtverkeer. Ook als er werkzaamheden zijn aan een stuk fietspad wordt gezorgd voor een tijdelijk fietspad dat met barriers gescheiden wordt van het overige verkeer.

Start bouw brug over de Roode Vaart

Naast de bouw van het viaduct over de A17 is Boskalis ook gestart met de bouw van een brug over de Roode Vaart (zie impressie hieronder). Op maandag 9 januari 2023 zijn zij begonnen met de heiwerkzaamheden voor de fundering van de brug. Deze werkzaamheden lopen door tot medio februari.