Omgeving

Verkeersontsluiting


Het Logistiek Park Moerdijk is ontsloten via de weg, het spoor en het water, en heeft hierdoor een ideale ligging. Dankzij directe aansluitingen voor auto- en vrachtverkeer voor zowel de A16 als de A17 en de zogeheten Interne Baan, minimaliseren we sluipverkeer en verkeersoverlast in de omgeving. Uiteraard schenken we ook veel aandacht aan verkeersveiligheid. De aanleg van het LPM biedt een aantal kansen om het fietsnetwerk in het gebied te versterken. Zo komt er een fietsbrug over de A16, die aantakt op de historische en bomenrijke Lapdijk. Ook ontstaat er zo een aantrekkelijke fietsroute door het buitengebied naar Zevenbergen.

Tijdelijke wegafsluitingen en verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden

Dit jaar vinden er werkzaamheden plaats t.b.v. de aansluitingen op de A16 en A17 en de Interne Baan. Deze werkzaamheden gaan gepaard met tijdelijke wegafsluitingen en verkeersmaatregelen in de omgeving. Klik op de button hieronder voor meer informatie.

De zogeheten Interne Baan vormt straks de directe verbinding voor vrachtverkeer en hulpdiensten tussen het huidige haven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM. Om de verbinding mogelijk te maken komt er een brug over de Roode Vaart en een viaduct over de A17 (tekst gaat verder onder afb). 

Tijdelijke afsluiting A17 (27-29 mei)

De A17 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek wordt i.v.m. werkzaamheden aan de rand van het nieuwe viaduct afgesloten van zaterdagavond 27 mei 21.00 uur tot uiterlijk maandagochtend 29 mei 5.00 uur. Dit is nodig i.v.m. de veiligheid van weggebruikers.

De snelweg zal dan op de volgende punten zijn afgesloten:

• Verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Rotterdam,
• Verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Breda,
• Op- en afrit 27 Moerdijk in de richting Roosendaal,
• Afrit 26 Moerdijk Industrieterrein in de richting Roosendaal,
• Oprit 25 Zevenbergen in de richting Rotterdam/’s-Hertogenbosch,
• Op- en afrit 26 Moerdijk Industrieterrein in de richting Rotterdam/’s-Hertogenbosch,
• Afrit 27 Moerdijk in de richting Rotterdam/‘s-Hertogenbosch.

De extra reistijd kan oplopen tot 20 minuten. Weggebruikers worden via onderstaande routes omgeleid:

• Verkeer vanuit Rotterdam richting Roosendaal/Moerdijk Industrieterrein wordt omgeleid via
de A16, A58 en via de A29, A59,
• Verkeer vanuit Roosendaal richting Rotterdam/Dordrecht wordt omgeleid via de A58/A16 en
via de A59, A29,
• Verkeer vanuit Roosendaal richting Utrecht/’s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A58/A16.

Haven- en industrieterrein Moerdijk, Zevenbergen en Klundert zijn bereikbaar via de A17 aansluiting 25 Zevenbergen; Moerdijk Dorp is bereikbaar via de A16 aansluiting 18 Zevenbergschen Hoek.

Bouw brug over de Roode Vaart

Naast de bouw van een nieuw viaduct, wordt er ook gewerkt aan een nieuwe brug over de Roode Vaart. De zogeheten liggers van deze brug zijn inmiddels aangebracht. Deze zijn één voor één op de juiste plek geplaatst met behulp van een grote kraan (zie foto). Komende periode zijn we bezig met de afwerking, zoals het storten van beton voor de vloer van de brug.

Werkzaamheden aansluiting A17

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de aanleg van de doorgangsweg die het LPM in de toekomst verbindt met de A17 aan de ene kant en de A16 aan de andere kant. Voor de aansluiting op de A17 vinden er momenteel voorbereidende werkzaamheden plaats rondom de rotonde ter hoogte van restaurant Kanters en langs de Binnenmoerdijksebaan, die op deze rotonde aansluit.

Ter bevordering van de veiligheid en goede doorstroming worden de rotondes in de komende twee jaar omgevormd tot kruispunten met slimme verkeerslichten. De toekomstige wegen van deze kruispunten zijn inmiddels grotendeels voorbelast met bigbags en grote zandlichamen. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer bij de rotonde en Binnenmoerdijksebaan met behulp van o.a. verkeersborden in goede banen geleid. Fietsers zullen gescheiden blijven van weg- en vrachtverkeer. Ook als er werkzaamheden zijn aan een stuk fietspad wordt gezorgd voor een tijdelijk fietspad dat met barriers gescheiden wordt van het overige verkeer.