Omgeving

Landschappelijke inpassing


Het LPM wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. Zo komen er robuuste groene randen en een ecologische zone langs de Lapdijk. Op een aantal plekken is bomenkap onvermijdelijk. Deze bomen worden gecompenseerd in het nieuwe natuur- en recreatiegebied Appelzak-Zuid in Moerdijk, dat het havenbedrijf in participatie met omwonenden aanlegt. De afbeelding hiernaast laat de locatie zien van het plangebied van Appelzak-Zuid.

 

Natuur- en recreatiegebied Appelzak-Zuid

Als compensatie voor de ontwikkeling van LPM is het havenbedrijf verplicht om de daarvoor verwijderde bomen elders terug te planten. Dit gebeurt in het gebied ten zuiden van de Appelzak. Dit wordt een natuur- en recreatiegebied. Het havenbedrijf liet bewoners van de kern Moerdijk de inrichting bepalen om de functie van groene buffer te versterken. De gemeente is nog in overleg met bewoners over de aansluiting met De Onrust Moerdijk. We verwachten de beplanting dit voorjaar af te ronden.

Hieronder ziet u de concept ontwerptekening van Appelzak-Zuid: