Omgeving

Landschappelijke inpassing


Het LPM wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. Zo komen er robuuste groene randen en een ecologische zone langs de Lapdijk. Op een aantal plekken is bomenkap onvermijdelijk. Deze bomen worden gecompenseerd in het nieuwe natuur- en recreatiegebied Appelzak-Zuid in Moerdijk, dat het havenbedrijf in participatie met omwonenden heeft aangelegd. 

Natuur- en recreatiegebied Appelzak-Zuid

Als compensatie voor de ontwikkeling van LPM is het havenbedrijf verplicht om de daarvoor verwijderde bomen elders terug te planten. Dit is gebeurd in het gebied ten zuiden van de Appelzak. In dit nieuwe natuur- en recreatiegebied kunnen omwonenden (met de hond) wandelen en staan o.a. een uitkijktoren, kerkuilentil, boomstambrug en natuurlijke speeltoestellen. Verder zijn er:

  • In totaal 104 stuks bomen aangeplant, waaronder hoogstam vrucht- en fruitbomen en een aantal knotbomen;
  • In totaal 16.700 stuks planten (boom- en struikvormers) aangeplant voor de ontwikkeling van het toekomstige bos. De oppervlakte van het toekomstige bos is 4,6 hectare;
  • 3,7 hectare ingezaaid met bloem- en kruidenmengsels voor o.a. insecten. 

Op zaterdag 25 juni 2022 is Appelzak-Zuid officieel geopend. Op locatie staat een informatiebord, de digitale versie vindt u hier