Omgeving

Landschappelijke inpassing


Het LPM wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. Zo komen er robuuste groene randen en een ecologische zone langs de Lapdijk. Op een aantal plekken is bomenkap onvermijdelijk. Deze bomen worden gecompenseerd in het nieuwe groengebied Appelzak-Zuid in Moerdijk, dat het havenbedrijf in participatie met omwonenden aanlegt.

 

Natuur- en recreëergebied Appelzak-Zuid

Als compensatie voor de ontwikkeling van LPM is het havenbedrijf verplicht om de daarvoor verwijderde bomen elders terug te planten. Dit gebeurt in het gebied ten zuiden van de Appelzak: het wordt natuur- en recreëergebied. Het havenbedrijf liet bewoners van de kern Moerdijk de inrichting bepalen om de functie van groene buffer te versterken. De ontwerpplannen zijn gereed, zie concept ontwerptekening. Het is de bedoeling om het plan in 2021 uit te voeren. De gemeente is nog in overleg met bewoners over de aansluiting met De Onrust Moerdijk.