Omgeving

Actueel


De voorbereidingen voor het LPM zijn in volle gang. Om te kunnen bouwen, moeten we de bodem eerst samendrukken door veel grond aan te brengen op het terrein. Dit heet voorbelasten. De voorbelasting is voor het eerste deelgebied van het LPM (langs de A17) afgerond. We zijn dit deelgebied nu bouwrijp aan het maken. We voorzien de wegen van asfalt (zie foto), zodat de eerste wegenstructuur ontstaat en we maken een tijdelijke aansluiting op de Moerdijkseweg. Ook leggen we kabels en leidingen.

Voor de voorbelasting is nu deelgebied 2 (langs de Lapdijk) aan de beurt. Hiervoor vervoeren we de komende periode grond naar het terrein. Verder zijn we bezig met het graven van sloten rondom het park voor de door- en afvoer van (regen)water. Ook is een groot deel van het terrein inmiddels onderzocht en ontdaan van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en allerlei puin. 

De eerste bouwactiviteiten worden na de zomer verwacht; dan zal logistiek dienstverlener DSV starten er een groot distributiecentrum te realiseren.

 

In de omgeving van het LPM werken we ondertussen aan initiatieven om verloren gegane natuur in het ontwikkelgebied te compenseren, zoals een natuur- en recreatiegebied ten zuiden van de Appelzak. "Appelzak-Zuid" wordt een aantrekkelijk gebied met o.a. water, een steiger, een hondenlosloopgebied en een uitkijktoren. Ook komt er een speeltoestel. We verwachten dat we begin juni klaar zijn met de laatste werkzaamheden voor Appelzak-Zuid. 


Communicatie en nieuwsbrief
We begrijpen goed dat deze ontwikkeling impact heeft op de omgeving. Daarover gaan we graag het gesprek aan in de diverse Dorpstafels en de Omgevingstafel Moerdijk. Ook brengen we regelmatig een digitale nieuwsbrief uit, specifiek over het Logistiek Park. Uiteraard verstrekken we uw mailadres niet aan derden en in elke nieuwsbrief krijgt u gelegenheid om u weer uit te schrijven.

Schrijf u HIER in voor de nieuwsbrief over het Logistiek Park Moerdijk

  • Man
  • Vrouw
  • Inwoner van de gemeente Moerdijk
  • Medewerker/vertegenwoordiger van een bedrijf of instelling
  • Anders

Ander nieuws Port of Moerdijk

Wilt u daarnaast op de hoogte blijven van ander nieuws over het haven- en industrieterrein Moerdijk, dan kunt u zich hier ook aanmelden voor PortNews: de algemene nieuwsbrief van Port of Moerdijk.

Vragen over ruimtelijke ordening?
Voor vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van LPM neemt u contact op met Gert Slager.

Interesse in vestiging?
Voor vragen over commercie en vestiging neemt u contact op met Annette van Ketel