Omgeving

Actueel


De voorbereidingen voor het LPM zijn in volle gang. Het eerste deelgebied, langs de A17, is inmiddels voorbelast en wordt bouwrijp gemaakt. We voorzien de wegen van asfalt (zie foto) en leggen kabels en leidingen. Voor de voorbelasting van deelgebied 2, langs de Lapdijk, vervoeren we de komende periode grond naar het terrein. Verder zijn we bezig met het graven van sloten rondom het park voor de door- en afvoer van (regen)water. 

In juli gaat aannemer Boskalis aan de slag met de eerste werkzaamheden voor de "Interne Baan", zoals het bouwrijp maken van het terrein. De Interne Baan vormt straks de verbinding voor vrachtverkeer tussen het huidige haven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM. 

In de omgeving van het LPM werken we ondertussen aan initiatieven om verloren gegane natuur in het ontwikkelgebied te compenseren. Zo hebben we een nieuw natuur- en recreatiegebied van ruim 8 hectare aangelegd, genaamd Appelzak-Zuid. Zaterdag 25 juni, tijdens de Dorpsdag Moerdijk, is Appelzak-Zuid feestelijk geopend. 

Communicatie en nieuwsbrief
We begrijpen goed dat deze ontwikkeling impact heeft op de omgeving. Daarover gaan we graag het gesprek aan in de diverse Dorpstafels en de Omgevingstafel Moerdijk. Ook brengen we regelmatig een digitale nieuwsbrief uit, specifiek over het Logistiek Park. Uiteraard verstrekken we uw mailadres niet aan derden en in elke nieuwsbrief krijgt u gelegenheid om u weer uit te schrijven.

Schrijf u HIER in voor de nieuwsbrief over het Logistiek Park Moerdijk

  • Man
  • Vrouw
  • Inwoner van de gemeente Moerdijk
  • Medewerker/vertegenwoordiger van een bedrijf of instelling
  • Anders

Contact 
Heeft u een vraag of opmerking over (de aanleg van) het LPM? Mail dan gerust naar lpm@portofmoerdijk.nl. Wij streven ernaar uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Vragen over ruimtelijke ordening?
Voor vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van LPM neemt u contact op met Gert Slager.

Interesse in vestiging?
Voor vragen over commercie en vestiging neemt u contact op met Annette van Ketel

Ander nieuws Port of Moerdijk

Wilt u daarnaast op de hoogte blijven van ander nieuws over het haven- en industrieterrein Moerdijk, dan kunt u zich hier ook aanmelden voor PortNews: de algemene nieuwsbrief van Port of Moerdijk.