Omgeving

Vitaliteitsregeling Havenbedrijf Moerdijk


Als goede buur leveren we graag een bijdrage aan de kwaliteit en vitaliteit van onze omgeving. Via de Vitaliteitsregeling van Havenbedrijf Moerdijk wordt daarom ieder jaar een percentage van het resultaat van het havenbedrijf beschikbaar gesteld voor projecten uit de stads- en dorpskernen van de gemeente Moerdijk en nabij het haven- en industrieterrein gelegen Strijen, Strijensas en Lage Zwaluwe. Jaarlijks is er maximaal € 150.000,- beschikbaar om te verdelen over verschillende projecten.

Organisaties kunnen een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling aanvragen tot maximaal € 25.000 per project, als zij voldoen aan de criteria. De aanvraag moet minimaal twee maanden voor de uitvoering van het project zijn ingediend. Projecten leveren een bijdragen aan educatie, cultuur, natuur of sociale/maatschappelijke cohesie en hebben geen winstoogmerk.

De Vitaliteitsregeling is niet bedoeld voor structurele bijdragen, of projecten die geen andere ondersteuning ontvangen en volledig afhankelijk zijn van de Vitaliteitsregeling.

Aanvragen worden beoordeeld door de Vitaliteitscommissie van het havenbedrijf. Als tegenprestatie voor gehonoreerde aanvragen wordt gevraagd om de ondersteuning door Port of Moerdijk zichtbaar te maken via een logovermelding en/of in de communicatie over het project.

Check alle criteria via de download en vul het aanvraagformulier in. Het formulier is digitaal invulbaar, maar u kunt het ook printen en inscannen of per post versturen.

Mail het ingevulde formulier met eventuele aanvullende documentatie naar portoffice@portofmoerdijk.nl, of stuur het naar Havenbedrijf Moerdijk o.v.v. Vitaliteitsregeling, postbus 17, 4789AA Moerdijk.

U ontvangt binnen twee maanden bericht of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Vitaliteitsregeling van Havenbedrijf Moerdijk.