Omgeving

Vitaliteitsregeling Havenbedrijf Moerdijk


Het Havenbedrijf Moerdijk wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van de lokale en regionale samenleving. Daarom is de Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling in het leven geroepen. Ieder jaar wordt 5% van het resultaat van het Havenbedrijf Moerdijk (voor belasting) gestort in de Vitaliteitsregeling. Projecten uit West-Brabant in het algemeen en de gemeente Moerdijk in het bijzonder kunnen voor een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling in aanmerking komen als ze voldoen aan de criteria.

Heeft u een project, waarmee u een bijdrage levert aan educatie, cultuur, natuur of sociale cohesie en voldoet uw project aan de criteria? Dan komt uw project wellicht in aanmerking voor een bijdrage.

Criteria:

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet uw project voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanvrager moet een organisatie zijn of een organisatie vertegenwoordigen zonder commerciële doelstelling; 
 • De aanvrager moet een lokale of regionale organisatie zijn of vertegenwoordigen;
 • Er moet sprake zijn van een professioneel project of activiteit met duidelijk begin- en eindpunt. Er worden geen structurele bijdragen in de reguliere exploitatie verstrekt;
 • Terugkerende activiteiten en evenementen vallen buiten de regeling;
 • Er moet sprake zijn van een initiatief dat gericht is op de versterking van het maatschappelijke of culturele leven in de lokale en regionale gemeenschap of een initiatief dat tot doel heeft jongeren te interesseren voor techniek;
 • Het initiatief is gericht op een brede doelgroep.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project kan geen maatstaf zijn voor een volgende aanvraag;
 • Het initiatief mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen;
 • Het initiatief moet binnen 1 tot maximaal 2 jaar uitgevoerd worden. Initiatieven die nog in de ideeënfase zitten, vallen derhalve buiten de regeling;
 • De bijdrage van het Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling is medeondersteunend. Dit betekent dat een project niet uitsluitend mag afhangen van de bijdrage van de Vitaliteitsregeling. Uitzondering hierop zijn in overleg mogelijk, uitsluitend bij projecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het haven- en industrieterrein Moerdijk;
 • Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor projecten die al uitgevoerd zijn;
 • Politieke en godsdienstige activiteiten worden niet gesteund;
 • Het recht op een bijdrage vervalt in het geval van faillissement, surseance of het staken van activiteiten van de aanvrager;
 • Fondswervingsacties komen niet in aanmerking voor een bijdrage;
 • De gewenste bijdrage moet passen binnen de beschikbare middelen van de Vitaliteitsregeling;
 • Een tegenprestatie is verplicht. De vorm van de tegenprestatie wordt te allen tijde in samenspraak met het Havenbedrijf Moerdijk bepaald.

 Voldoet uw initiatief aan deze criteria? Download dan hieronder het aanvraagformulier.