Omgeving

Landschap bewaren


De haven van Moerdijk ligt aan de rand van verschillende natuurgebieden, in een open landschap. Port of Moerdijk wil het landschap en de bijzondere natuur in de omgeving bewaren. 

Zo investeren we in een mooie landschappelijke inpassing van de haven, met veel groen rondom het terrein: de groene bufferzones. De bomen en struiken op die zones zuiveren de lucht van fijnstof en dempen het geluid dat van het industrieterrein komt. Tegelijkertijd versterken ze de natuurgebieden in de omgeving. De groene buffers zijn onderdeel van de ecologische verbindingszone die langs de haven loopt. In de toekomst zijn de buffers ook toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Verbaas u niet als u hier op een ochtend een ree tegenkomt, of een buizerd.

Appelzak-Zuid

Als het bestaande landschap niet kan worden bewaard in verband met economische ontwikkelingen, dan wil Port of Moerdijk volwaardige compensatie bieden. Zo is samen met de bewoners van het dorp Moerdijk het compensatiegebied Appelzak-Zuid vormgegeven. Appelzak-Zuid dient als compensatie voor verdwijnend groen als gevolg van de komst van Logistiek Park Moerdijk, maar werd extra voorzien van zaken als een hondenuitlaatplaats, speelaanleidingen en een uitkijktoren. Medio 2022 kon zo het park 'Appelzak-Zuid' geopend worden.