duurzame ecologie

De haven van Moerdijk ligt in een landschappelijk bijzondere, maar ook kwetsbare omgeving. Industrie en andere havenactiviteiten leggen onvermijdelijk een druk op die omgeving. Port of Moerdijk werkt samen met partners aan concreet beleid en voert allerlei projecten en maatregelen uit die landschap en natuur versterken.

Natuur op het haventerrein

orchideeën en zwaluwkolonies


Natuur krijgt op het haventerrein kans om zich te ontwikkelen. Port of Moerdijk investeert op uiteenlopende manieren: met groene bufferzones. Met vlinderstroken en ecologisch maaibeheer. 

Maar ook: door goede afspraken te maken tussen overheidsinstanties, waardoor regels verminderen en procedures vereenvoudigen. Dat stimuleert bedrijven op het terrein tot natuurvriendelijke initiatieven. Zoals tijdelijke natuur ontwikkelen op braakliggend terrein, dat zij dan later, zonder hinderlijke procedures, alsnog in gebruik mogen nemen. Veel bedrijven op het terrein werken actief aan de ontwikkeling van natuur. Zo huist de grootste zwaluwkolonie van West-Brabant inmiddels in Moerdijk, dankzij de aanleg van grondwallen op bedrijfsterreinen. En dankzij de aanleg van een speciaal “Meeuwenstrand” op de Sassenplaat is de overlast van meeuwen op het haven- en industrieterrein sterk verminderd.

Lees meer

Landschap bewaren

groene bufferzones


De haven van Moerdijk ligt aan de rand van verschillende natuurgebieden, in een open landschap. Port of Moerdijk wil het landschap en de bijzondere natuur in de omgeving bewaren. 

Zo investeren we in een mooie landschappelijke inpassing van de haven, met veel groen rondom het terrein: de groene bufferzones. De bomen en struiken op die zones zuiveren de lucht van fijnstof en dempen het geluid dat van het industrieterrein komt. Tegelijkertijd versterken ze de natuurgebieden in de omgeving. De groene buffers zijn onderdeel van de ecologische verbindingszone die langs de haven loopt. In de toekomst zijn de buffers ook toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Verbaas u niet als u hier op een ochtend een ree tegenkomt, of een buizerd.

Appelzak-Zuid

Als het bestaande landschap niet kan worden bewaard in verband met economische ontwikkelingen, dan wil Port of Moerdijk volwaardige compensatie bieden. Zo is samen met de bewoners van het dorp Moerdijk het compensatiegebied Appelzak-Zuid vormgegeven. Appelzak-Zuid dient als compensatie voor verdwijnend groen als gevolg van de komst van Logistiek Park Moerdijk, maar werd extra voorzien van zaken als een hondenuitlaatplaats, speelaanleidingen en een uitkijktoren. Medio 2022 kon zo het park 'Appelzak-Zuid' geopend worden.

 

Lees meer