Omgeving

Port of Moerdijk is van belang voor de samenleving. Voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. Voor de vitaliteit en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd leggen de havenactiviteiten een druk op de omgeving. Het havenbedrijf wil de balans bewaren tussen 'people, planet en profit'. Groei van de haven en havengerelateerde activiteiten gaat daarom altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur. Alleen zo kan de haven verantwoord groeien. 

 

Leefbaarheid


Hoe behouden we en versterken we de leefbaarheid van het haven- en industrieterrein Moerdijk en zijn omgeving? Dat doen we door actief het gesprek aan te gaan met onze omgeving. Door informatie te delen over activiteiten op en om het terrein. En door in concrete projecten samen te werken aan verbetering.

Lees meer

Wonen in het dorp Moerdijk


Wonen met de zekerheid dat u uw huis altijd verkocht krijgt? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Niet in het dorp Moerdijk, waar eigenaren dankzij de unieke Moerdijkregeling hun woning altijd weer kunnen verkopen aan de gemeente. Met een verkoopgarantie van 95% van de taxatiewaarde.

Lees meer

duurzame ecologie


De haven van Moerdijk ligt in een landschappelijk bijzondere, maar ook kwetsbare omgeving. Industrie en andere havenactiviteiten leggen onvermijdelijk een druk op die omgeving. Port of Moerdijk werkt samen met partners aan concreet beleid en voert allerlei projecten en maatregelen uit die landschap en natuur versterken.

Lees meer

economische motor


Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland en van groot belang voor de regio. Het is de tweede economische motor van de provincie Noord-Brabant en een belangrijke bron van werkgelegenheid.

Ongeveer 17.000 mensen werken in de haven of in havengerelateerde bedrijven. Met een toegevoegde waarde van 1,3 miljard euro geeft de haven een flinke impuls aan de economie en de leefbaarheid in de regio.  

Lees meer