Nieuws

24/11/2021

MOERDIJK: VOORLOPER IN DUURZAAMHEID


Om de grote ambities op het gebied van duurzaamheid waar te maken, zet Port of Moerdijk vol in op elektrificatie en pyrolyse-techniek. Een gesprek met Jayand Baladien, Commercieel Manager Havenbedrijf Moerdijk. “Je moet luid en duidelijk laten weten wat je nodig hebt.”

Port of Moerdijk heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Reduceren van energieverbruik, geen fossiele bronnen aanspreken en afvalstromen zoveel mogelijk circulair maken. Om dit waar te maken is samenwerking van groot belang.

Klimaatakkoord

Het kabinet heeft voor 2030 als doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in ons land met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% zijn afgenomen.

“We willen ons met de haven en het industriegebied committeren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs”, zegt commercieel manager Jayand Baladien. Dat is een pittige opgave, die alleen behaald kan worden als alle betrokken partijen hun krachten bundelen. En dat is precies wat er gebeurt aan de Industrietafel Moerdijk, waar alle in het havengebied gevestigde bedrijven samenkomen. “Waar is iedereen mee bezig, waar lopen we tegenaan en welke successen zijn al geboekt? Elke speler krijgt op het gebied van de energietransitie met dezelfde uitdagingen te maken. Hoe kun je elkaar versterken en waar kun je van elkaar leren, dat is wat we aan die tafel bespreken. Wij als Havenbedrijf Moerdijk faciliteren, we brengen deze bedrijven samen en laten ze van elkaar leren.”

Stem laten horen

Het rijk heeft, om de behoefte aan energie-infrastructuur inzichtelijk te maken, de industrie opgedeeld in 6 clusters. Port of Moerdijk zit in Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk. De input die wij bij de eigen bedrijven ophalen, wordt ingebracht in dat overkoepelende cluster. Daar je stem laten horen is belangrijk, stelt Baladien. “Door gezamenlijk focus te kiezen kunnen we echt dingen in beweging krijgen. Zo helpen we de rijksoverheid om effectief te kunnen ondersteunen.”

Dankzij de input vanuit de Industrietafel Moerdijk is een ding nu glashelder: Port of Moerdijk zet vol in op elektrificatie. “We hebben veel gesproken over waterstof, verdere elektrificatie of een mix daarvan. Wat duidelijk naar voren kwam is dat onze industrie kiest voor elektrificatie en nog niet voor waterstof als energiebron. Het duurt te lang voordat waterstof op een schaal beschikbaar is die nodig is om het in te zetten als energiebron en om onze klimaatdoelstellingen te halen. Daarnaast bieden kostenprojecties van waterstof geen perspectief als je het vergelijkt met elektriciteit. Het inzetten van waterstof als grondstof is een heel ander verhaal. Waterstof wordt nu al ingezet als grondstof door onze bedrijven dat blijven we in de toekomst ook doen. Daar is vooralsnog gewoon geen alternatief voor.”

”Nu die knoop voor elektriciteit als energiebron is doorgehakt, is het volle vaart vooruit”, zegt Baladien. Want, de benodigde infrastructuur aanleggen is niet alleen peperduur, maar ook tijdrovend. “Nu we niet meer hoeven na te denken over wat we willen, kunnen we gaan lobbyen. De druk erop zetten om de prioriteiten en gelden te krijgen om dit mogelijk te maken.”

Acht keer zoveel elektriciteit

Het is niet zo dat je ‘even een extra kabeltje legt’, om elektrische fornuizen, e-boilers, en walstroom faciliteiten van stroom te kunnen voorzien, stelt Baladien. “Om ambities op het gebied van de energietransitie waar te maken heeft Port of Moerdijk tot 2040 maar liefst acht keer zo veel elektriciteit nodig als nu. Dat kunnen we aantonen en hebben we laten zien in de Cluster Energie Strategie Moerdijk die samen met onze bedrijven is opgesteld.”

Een goede E-infrastructuur onder de grond is een harde voorwaarde om op elektriciteit over te kunnen stappen. “En dus de verduurzaming voor elkaar te krijgen. Maar de industrie is natuurlijk niet de enige die meer elektriciteit gaat verbruiken. Er komt steeds meer verbruik van bijvoorbeeld elektrische auto’s maar ook terug leveringen van zonnepanelen en windmolens. De containerterminal heeft al een extra aansluiting aangevraagd. Met veel geluk is die in mei gereed. Dat resulteert in veel meer verkeer op het elektriciteitsnetwerk.”

Port of Moerdijk heeft een nieuw compleet elektriciteitsstation nodig, voor zowel 150 als 380 kv. “Dat heb je niet morgen, maar door onze inbreng in de CES wordt nu wel door Tennet aan een startnotitie voor het Rijk geschreven..”

Pyrolyse proeftuin

De grondstoffentransitie, de tweede belangrijke pijler van verduurzaming, staat hoog op de agenda van Port of Moerdijk. In een bijzondere proeftuin wordt nu al zes jaar geëxperimenteerd met pyrolyse-techniek. Hierbij wordt plastic afval gerecycled tot circulaire nafta, dit is een grondstof die wordt gebruikt om hoogwaardige plastics te maken.

Pyrolyse is een verbrandingstechniek waarmee afvalproducten zoals weggooipallets, gebruikt plasticfolie, maar ook walnootschillen, rioolslib of oude autobanden, een tweede leven krijgen. Door dit soort afval thermisch te recyclen, verdwijnt het niet meer in een verbrandingsoven.

De techniek wordt nog niet op grote schaal toegepast, stelt Baladien. “Op dit moment kan de grootste pyrolyse plant zo’n 15 duizend ton circulaire nafta per jaar produceren.” Dat is een druppel op de gloeiende plaat stelt hij. “Alleen al Shell Moerdijk verwerkt ruim 3 miljoen ton nafta per jaar en het grootste deel daarvan wordt nog steeds gemaakt van aardolie.”

Er worden wel flinke stappen gemaakt in deze ontwikkeling en grote oliebedrijven als Shell investeren in dit soort technologie. Havenbedrijf Moerdijk wil hier meer dan een steentje aan bijdragen. “Dat doen we door 30 hectare van onze grond op het industrieel complex enkel uit te geven aan circulaire activiteiten. Dat is echt een strategische keuze. Wij zijn een van de weinigen die dat zo nadrukkelijk uitspreken. Het is de belangrijkste randvoorwaarde voor nieuwe klanten die zich hier willen vestigen. We willen specifiek pyrolyse-bedrijven die afval omzetten naar circulaire nafta!

 


Vorige Volgende