Nieuws

21/12/2021

Milieumonitor 2020; milieu op haven- en industrieterrein opnieuw verbeterd


Het gebruik van fossiele brandstoffen is afgenomen, er is minder CO2 uitgestoot en er is minder drinkwater verbruikt. Dit zijn enkele resultaten uit de presentatie van de Milieumonitor Moerdijk 2020.

De milieubelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt continu gemeten. In totaal worden zeven thema’s gemonitord. Dit zijn: energie, lucht, water, afval, geluid, natuur en klachten. Nieuw in de Milieumonitor 2020 is het thema circulariteit. Via een digitale enquête is bij een selectie van bedrijven geïnventariseerd hoe bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk bezig zijn met het werken aan een circulaire economie.

Lees meer
24/11/2021

MOERDIJK: VOORLOPER IN DUURZAAMHEID


Om de grote ambities op het gebied van duurzaamheid waar te maken, zet Port of Moerdijk vol in op elektrificatie en pyrolyse-techniek. Een gesprek met Jayand Baladien, Commercieel Manager Havenbedrijf Moerdijk. “Je moet luid en duidelijk laten weten wat je nodig hebt.”

Lees meer
22/10/2021

Kasten op LPM-terrein beschermen de vleermuis en huismus


In de omgeving van het toekomstige Logistiek Park Moerdijk werken we aan diverse initiatieven om de flora en fauna in het ontwikkelgebied te compenseren. Zo worden er vogel- en vleermuiskasten geplaatst en richten we het gebied Appelzak-Zuid in als recreëer- en verblijfplaats voor omwonenden. Een journalist van BN DeStem ging met ecoloog Buijs Eco Consult op pad om de compenserende maatregelen die Port of Moerdijk neemt, te bekijken. ‘Het werkt, laatst zijn er vijf jongen geboren’. 

Lees meer
18/10/2021

Campagne gestart voor veilige zeehavens: ‘Wat heb je aan €30.000,- als daarna...?’


Van de goede infrastructuur in de Zeeuwse en West-Brabantse havendelta maken ook criminelen graag gebruik. Medewerkers in de zeehavens zijn dan ook regelmatig getuige van verdachte activiteiten. Bovendien worden ze door criminelen ook benaderd voor 'hulp' in ruil voor geld. 

Lees meer
12/10/2021

Zes infrastructuurprojecten centraal in eerste Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk


In de eerste Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk zijn zes sleutelprojecten geïdentificeerd die een katalysator vormen voor de energietransitie in de regio en tegelijkertijd belangrijk zijn voor de nationale economie en het toekomstige verdienvermogen van ons land. 

Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van Deltalinqs, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Moerdijk, Stedin en Havenbedrijf Rotterdam analyseerde niet alleen toekomstige energiestromen en de verduurzamingsplannen van de industrie, maar keek eveneens naar behoud en waar mogelijk versterking van de strategische positie van Rotterdam-Moerdijk in Noordwest-Europa. Dat leidde tot een selectie van zes projecten.

Lees meer
30/09/2021

ShipLogic als Managementsysteem voor haven


In Augustus is het aanbestedingstraject voor een nieuw havenmanagementsysteem afgerond. ShipLogic is gekozen als vervanger van het ERP-systeem. ShipLogic is een modern havenmanagementsysteem dat voorziet in functionaliteiten om scheepsbezoeken vast te leggen, in te plannen, havengelden te berekenen, inspecties en duikers te registeren en business intelligence te verzorgen. Uiteraard is de koppeling met Portbase PCS voor gegevens over zeescheepvaart toegevoegd aan het abonnement en wordt de informatie van Port of Rotterdam over zeehavengelden verwerkt.

Lees meer