Nieuws

25/10/2012

Scholieren Markland College op bezoek bij bedrijven haven- en industrieterrein Moerdijk


De middelbare scholieren van nu zijn het personeel van de toekomst. Gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk zetten zich daarom met het project Verrassend Leerzaam in om de jongeren van nu te interesseren voor techniek in de breedste zin van het woord. Dit doen ze door samen met vijf bedrijven gastlessen en werkbezoeken te verzorgen voor leerlingen van het Markland College.

Lees meer
10/10/2012

Grote drijvende kraan voor het eerst ingezet in Moerdijk


De grote zelfvarende drijfkraan Ahoy 50 van het Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD Stevedoring) is dinsdag 9 oktober voor het eerst ingezet op het haven- en industrieterrein Moerdijk. De Ahoy 50 is een grote zelfvarende drijfkraan die in eigen regie is gemodificeerd en opgebouwd door ZHD.

Lees meer
04/10/2012

Moerdijk ontvangt hercertificering duurzaamheid van Europese havenorganisatie


Het Havenschap Moerdijk heeft op woensdag 3 oktober een hercertificering in het kader van het EcoPorts PERS Certificate ontvangen van de European Sea Ports Organisation. Het opnieuw ontvangen van dit certificaat betekent dat de haven van Moerdijk aan diverse voorschriften voldoet op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Het Havenschap Moerdijk heeft het certificaat samen met de haven van Calais mogen ontvangen tijdens het GreenPort Congres in Marseille.

Lees meer
24/09/2012

Actieprogramma Moerdijk Veilig


Op 24 september 2012 vond de veiligheidsTOP plaats. Het thema van de top was 'Samenwerken aan Veiligheid'. Tijdens deze dag is het actieprogramma Veiligheid gepresenteerd; een samenwerking tussen de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het Havenschap Moerdijk. In dit actieprogramma staan acties om het haven- en industrieterrein Moerdijk nog veiliger te maken.

Lees meer
23/08/2012

Stand van zaken havenstrategie


Met de havenstrategie hebben de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk straks een heldere visie op hoe de potentie van de zeehaven van Moerdijk in de Zuidwestelijke Delta te benutten. Met enerzijds oog voor de lokale context als het gaat om veiligheid. Anderzijds met een helder beeld op de economische waarde vanuit een bovenregionaal perspectief. Tijdens het interactieve proces komen de discussies op tafel die in dit verband gevoerd moeten worden.

Lees meer
19/07/2012

World Ports Classic over haven- en industrieterrein Moerdijk


De ‘World Ports Classic', een tweedaagse wielerkoers van Rotterdam naar Antwerpen en weer terug, gaat op 1 september ook voor een belangrijk deel door de gemeente Moerdijk en het haven- en industrieterrein Moerdijk. In een kleine honderd landen wordt op televisie aandacht besteed aan de WPC.

Lees meer