Nieuws

11/09/2020

Port of Moerdijk en MCA Brabant trekken samen op voor multimodale ambities


Vandaag tekenden MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen en Annette van Ketel, Commercieel Manager Logistiek van Port of Moerdijk een samenwerkingsovereenkomst om het belang van de haven van Moerdijk voor Brabant te onderstrepen.

Lees meer
10/09/2020

Shell Moerdijk bouwt aan toekomst met minder uitstoot


Moderner, duurzamer en energiezuiniger. Dat moet het gigaproject van Shell Moerdijk opleveren. Zij maakten het nieuws afgelopen week bekend.

Shell Moerdijk behoort tot de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. In de komende jaren gaan zij de 16 oudste fornuizen van de kraakinstallatie vervangen door 8 veel zuinigere exemplaren. Door deze investering, waar honderden miljoenen euro’s mee gemoeid zijn, dalen het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en levert het bovendien tijdelijk honderden banen op in de regio. Prachtnieuws voor Shell, Port of Moerdijk en de omgeving dus.

Lees meer
06/08/2020

"Meer biodiversiteit op Moerdijk dan in Biesbosch"


Recent publiceerde ATM een leuk interview met Roland-Jan Buijs, als ecoloog werkzaam op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Bij ATM adviseert hij bijvoorbeeld over het al dan niet nestelen van de oeverzwaluwen in de grondopslag. Maar ook elders op het terrein is hij actief. Met zijn Buijs Eco Consult is hij in heel Nederland in de weer waar flora en fauna mogelijk in de verdrukking komen door bouw- en infraprojecten. De combinatie van economie en ecologie noemt hij de eco-gedachte. “Industrie en natuur hoeven elkaar niet te bijten.”

Lees meer
29/07/2020

Thomas Zwiers nieuwe voorzitter van Omgevingstafel Moerdijk


"Vroeger stonden de mensen meer met de rug naar het haven- en industriegebied. Het contact
met burgers en bedrijven is nu veel beter. Ik wil graag helpen om dat verder uit te bouwen." Dat
zegt Thomas Zwiers, de nieuwe voorzitter van Omgevingstafel Moerdijk. Zwiers was de afgelopen
zes jaar wethouder van Moerdijk.

Lees meer
22/07/2020

Europees geld voor aanleg truckparking Moerdijk


Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor infrastructuurprojecten. Hiervan gaat 6,5 miljoen euro naar de aanleg van vijf beveiligde truckparkeerplaatsen, waaronder één bij Kanters Moerdijk (A16). De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T).

Lees meer
14/07/2020

Smart camera’s en sensoren controleren treinen in Moerdijk


Op 1 juli, tijdens een gebruikersoverleg in Moerdijk, zijn meerdere stakeholders op de hoogte gesteld van een proef, waarbij treinen bij aankomst op spooremplacement Moerdijk worden gecontroleerd door een smart camera. Deze proef is een samenwerking tussen ProRail, Havenbedrijf Moerdijk en de lokale goederenvervoerders.

Lees meer