Nieuws

13/01/2017

Overslag in de haven van Moerdijk groeit met 5,4%


2016 kende voor de haven van Moerdijk groei in vele opzichten. De overslag groeide het afgelopen jaar met 5,4% naar 17,5 miljoen ton. De overslag via zeevaart zorgde voor de grootste stijging (6,8%), maar ook de overslag via binnenvaart steeg. De werkgelegenheid steeg in 2016 met 3%. Daarmee komt het aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen voor het eerst sinds 2011 weer boven 17.000 uit. Deze voorlopige cijfers maakte directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk vandaag bekend tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.

Lees meer
12/01/2017

4.200 zonnepanelen bij ATM


Woensdag 11 januari heeft wethouder Jaap Kamp van gemeente Moerdijk officieel de zonnepanelen van ATM in bedrijf gesteld. De wethouder haalde ter plaatse de hoofdschakelaars over en activeerde zo 4.200 zonnepanelen op 34 meter hoogte. De cellen liggen op één van de opslagloodsen van ATM, zichtbaar vanaf de Vlasweg in Moerdijk.

Lees meer
22/12/2016

Havenschap Moerdijk als NV het nieuwe jaar in


Gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant verzelfstandigen het Havenschap Moerdijk op 1 januari 2017. Het havenschap wordt een bedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap. De haven wil hiermee haar concurrentiepositie versterken.

Lees meer
14/12/2016

85% van het afval hergebruikt op haven- en industrieterrein Moerdijk


Afval op haven- en industrieterrein Moerdijk wordt in 2015 vaker hergebruikt. Maar liefst 85% van het bedrijfsafval en de reststromen op het terrein vindt een nieuwe toepassing. Dat blijkt uit het Milieumonitoringsrapport 2015. Het rapport wordt jaarlijks uitgebracht door Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM), een samenwerkingsverband van bedrijven en overheden, die werken aan een duurzaam haven- en industrieterrein Moerdijk.

Lees meer
13/12/2016

Nieuwjaarsbijeenkomst Port of Moerdijk op 13 januari 2017


Op vrijdag 13 januari 2017 houden wij onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Graag blikken we samen met al onze belangrijke relaties terug op 2016 en kijken we vooruit naar het komende jaar.

Lees meer
06/12/2016

Financiële steun voor pyrolysecluster in Zuid-Nederland


Het pyrolysecluster in Zuid-Nederland ontvangt financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid. Het Havenschap Moerdijk ontving, als penvoerder van de aanvraag, eind vorige week de beschikking. “Goed nieuws”, zegt commercieel manager Manon Baartmans van het Havenschap. “Dit is een belangrijke stap in het realiseren van onze duurzaamheidsambities. Daarnaast is het goede business voor de haven.”

Lees meer