Nieuws

15/01/2021

2021 Uitgeroepen tot Europees jaar van de spoorwegen


De Europese Commissie heeft 2021 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de spoorwegen. Een initiatief dat past in het streven van de EU om het voortouw te nemen bij de vermindering van broeikasgasemissies. Het moet de trein promoten als een duurzaam en innovatief (goederen)vervoersmiddel. Het themajaar biedt kansen voor Port of Moerdijk om het spoorgoederenvervoer en de positieve ontwikkelingen in de haven onder de aandacht te brengen.

Voor Port of Moerdijk is het spoor een belangrijke en groeiende modaliteit. Een goede ontsluiting van het goederenvervoer per spoor is van belang voor de ontwikkelkansen van de haven. Bovendien draagt het bij aan het bevorderen van de modal shift en de vermindering van broeikasuitstoot. De ambitie van Moerdijk is het matchen van de spoorontsluiting van het haven- en industrieterrein op de vraag vanuit de markt en het faciliteren van groei.

Vernieuwde infrastructuur

Afgelopen jaar werd door de EU een subsidie van max. 3,7 miljoen euro toegezegd voor de renovatie van de multimodale (rail)terminal in de haven van Moerdijk. De subsidie komt uit het infrastructuurfonds Connecting Europe Facility for Transport en is voor het vergroten van de overslagcapaciteit van de terminal en het beveiligen van overwegen. De geplande oplevering is eind 2021. Een samenwerking tussen het havenbedrijf en Combined Cargo Terminals Moerdijk.

In samenwerking met ProRail zijn recent ook drie overwegen beveiligd en de komende jaren staan en meer aanpassingen en beveiligingen op de planning op het haven- en industrieterrein. En een uitbreiding van het spoor in opdracht van het ministerie van IenW.

Meer bestemmingen in Europa

Ook de spoorverbindingen vanuit Moerdijk groeien. Het netwerk van bestemmingen naar Oost-Europa blijft zich uitbreiden en afgelopen jaar is ook een nieuwe verbinding opgestart tussen de haven van Moerdijk en Geleen, waar aangesloten wordt op het VK en Italië. Ook 2021 start met nieuwe connectie met Antwerpen. Samen met marktpartijen kijken we voortdurend naar uitbreidingen op bestaande en nieuwe bestemmingen die Europa nog dichterbij brengen voor het goederenvervoer. De vernieuwde infrastructuur biedt ruimte voor groei.

In het Europees jaar van de spoorwegen zullen we u regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen op het spoor in Moerdijk.

 


Vorige Volgende