Nieuws

27/01/2023

Havenbedrijf Moerdijk sluit 2022 positief af


Turbulent jaar met wisselende cijfers en stevig resultaat. 
Met een lichte afname van de totale overslag, een lager aantal binnenvaartschepen en kleine daling in het aantal goederentreinen aan de ene kant en een plus op aantal zeeschepen en de shortsea overslag aan de andere kant kijkt Havenbedrijf Moerdijk positief terug op 2022. Gestegen inkomsten uit erfpacht, het zonnepark en havengelden zorgen voor een stevig resultaat van ongeveer 8,5 miljoen euro na belasting.

Lees meer
22/12/2022

Upgrade camerasysteem haven- en industrieterrein Moerdijk


Omdat Port of Moerdijk streeft naar ‘Excellente Veiligheid’ heeft Havenbedrijf Moerdijk samen met de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in de verbetering van het cameraobservatiesysteem op het haven- en industrieterrein van Moerdijk. Momenteel worden met de upgrade de eerste stappen gezet naar het ondersteunen van informatiegestuurd handhaven en toezicht. Vanuit de havendienst en het HMCC wordt realtime meegekeken naar activiteiten op het terrein.

Lees meer
21/12/2022

Milieumonitor 2021: minder CO2 uitstoot en betere luchtkwaliteit


De jaarlijkse Milieumonitor Moerdijk laat op de thema’s energie en luchtkwaliteit verbeteringen zien. De CO2 uitstoot is met 0,18 miljoen ton gedaald tot een totaal van 4,53 miljoen ton CO2 in 2021. Bedrijven stoten daarnaast minder stikstofoxiden, minder zwaveldioxiden, minder methaan en minder fijnstof uit. Naast de daling in verbruik van aardgas en een verbetering van de luchtkwaliteit is er een toename van de hoeveelheid geproduceerd afval.

Lees meer
21/12/2022

Werkzaamheden Logistiek Park Moerdijk vanaf januari 2023


Weekendafsluiting A17 en tijdelijke afsluiting Blokdijk

In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk het Logistiek Park Moerdijk (LPM). De ontwikkelingen voor het LPM zijn in volle gang. In het nieuwe jaar vinden er werkzaamheden plaats voor de toekomstige verkeersontsluiting van het terrein, zoals de bouw van een viaduct over de A17. Deze werkzaamheden gaan gepaard met tijdelijke wegafsluitingen en verkeersmaatregelen in de omgeving.

Lees meer
15/11/2022

Spoorbesluit minister Harbers gunstig voor Port of Moerdijk


Investering in Lage Zwaluwe is bijdrage aan betere ontsluiting en modal shift.

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport heeft
Minister Harbers het besluit genomen tot een investering van ruim 7 miljoen voor het spooremplacement bij Lage Zwaluwe. Doordat daar in 2026/'27 langere goederentreinen ontvangen kunnen worden, is een betere spoorontsluiting van het haven- en industrieterrein mogelijk. Dit draagt bij aan het streven om goederenvervoer per spoor verder te stimuleren.

Lees meer
09/11/2022

Paul Dirix nieuwe CEO Havenbedrijf Moerdijk


Op voordracht van de Raad van Commissarissen is ir. Paul Dirix door de aandeelhouders benoemd tot de nieuwe CEO van Havenbedrijf Moerdijk N.V. Hij volgt per 16 januari 2023 Ferdinand van den Oever op, die onlangs overstapte naar Leidingenstraat Nederland. Dirix (53) is momenteel werkzaam in de haven van Amsterdam als algemeen directeur van het afvalverwerkingsbedrijf AEB en heeft een directieverleden bij o.a. NS, ProRail en TenneT. Samen met CFO Marika Menschaar-den Hartog zal hij het tweehoofdig bestuur van het havenbedrijf vormen.

Lees meer