De haven

Spoor


Een goede ontsluiting van het goederenvervoer per spoor is van belang voor de ontwikkelkansen van de haven. De ambitie van Moerdijk is het matchen van de spoorontsluiting
van het haven- en industriecomplex op de vraag vanuit de markt en het faciliteren van groei.

Het Havenbedrijf Moerdijk heeft een Planstudie Spoor uit laten voeren naar mogelijke ontwikkelingen en maatregelen waarop het haar strategie kan baseren voor de bereikbaarheid van de haven voor de modaliteit spoor. Deze planstudie geeft antwoord op de vraag hoe de huidige bereikbaarheid en toekomstige ontwikkelingen op het spoor in Moerdijk veilig en vlot behandeld kunnen worden.

Lees de managementsamenvatting van de Planstudie Spoor (pdf) voor meer informatie.

Openbare railterminals

Het haven- en industrieterrein kan gebruik maken van twee openbare railterminals in de omgeving. Daarnaast beschikken verschillende bedrijven op Moerdijk over een eigen spooraansluiting en eigen laad- losperrons.  Voor meer informatie over deze openbare voorziening kunt u terecht bij: One Stop Shop Nederland, tel. +31 30 235 93 22, e-mail oss@prorail.nl of http://rne.eu/.

Een overzicht van alle intermodale spoordiensten vindt u op Rail Scout