De haven

Buisleidingen


Port of Moerdijk is aangesloten op het buisleidingennetwerk voor vervoer van (petro)chemische producten en gassen. De buisleidingenstraat verbindt de industriecomplexen van Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen met elkaar.