De haven

Thuis in verschillende cargo


Moerdijk is de grootste inland gelegen zeehaven voor halffabricaten, schroot en metalen. Het is thuis in verschillende cargo: droge bulk, natte bulk, containers en stukgoed. Ook breakbulk is een belangrijk segment binnen de haven van Moerdijk.

De droge bulk bestaat vooral uit mineralen, zand, steensoorten en afval. Slurries, etheen, propeen en styreen maken een groot deel uit van de natte bulk. Metaalafval en metaalproducten vormen het grootste deel van de overslag via containers en stukgoed. Een groeiende goederenstroom wordt gevormd door biomassa, zoals houtsnippers, biologisch afbreekbaar plastic en mest. Biomassa bestaat uit de biologisch afbreekbare fractie van landbouwgewassen, residuen en afval uit de landbouw of bosbouw en wordt steeds vaker ingezet als brandstof voor elektriciteitscentrales.