Spoor EU-subsidie

De Europese Commissie subsidieert de renovatie van de multimodale terminal in de haven van Moerdijk met maximaal 3,7 miljoen euro. De subsidie komt uit het infrastructuurfonds ‘Connecting Europe Facility for Transport’ (CEF-Transport). 

 

Het doel is om de overslagcapaciteit en efficiëntie van de terminal te vergroten en railovergangen te beveiligen. De terminal wordt geschikt gemaakt voor 750 meter lange treinen, de Europese standaard. 

De renovatie maakt deel uit van een overall project om de internationale verbinding van het spoorvervoer te verbeteren tussen de haven van Moerdijk en de belangrijkste transportcorridors. Port of Moerdijk is gelegen aan drie TEN-T-corridors: De Noordzee-Middellandse Zee corridor, Noordzee-Oostzee corridor en de Rijn-Alpencorridor.

Het omvat de volgende belangrijkste investeringsactiviteiten:

  • Installatie van een geautomatiseerd veiligheidssysteem voor het oversteken van 3 spoor-/wegkruisingen;
  • Vervanging van de 2 bestaande spoorlijnen (van 620 meter), door 3 nieuwe spoorlijnen van elk 740 meter om aansluiting van treinen met een lengte van 740 meter mogelijk te maken conform de Europese interoperabiliteitsnormen;
  • Installatie van een waarschuwingssysteem voor treinen (bestaande uit een commandocontrole, auditieve en visuele signaleringscomponenten).

De actie zal naar verwachting bijdragen tot een grotere spoorwegcapaciteit op de gecombineerde vrachtterminal en de vermindering van de broeikasgasemissies ondersteunen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en geplande oplevering is 2021.

Het project is een samenwerking tussen Havenbedrijf Moerdijk en Combined Cargo Terminals (CCT) Moerdijk.