Havenstrategie Moerdijk 2030

Port of Moerdijk is in 2030 hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. 

De in juli 2014 vastgestelde Havenstrategie Moerdijk 2030 bevat de door share- en stakeholders onderschreven strategie voor de doorontwikkeling van het haven- en industrieterrein Moerdijk tot 2030. De Havenstrategie geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan het water met verbindingen naar het achterland volop kansen biedt voor het haven- en industrieterrein Moerdijk om de komende decennia verder te groeien.

Deze groei is nodig voor de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Er liggen met name kansen op het gebied van duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Moerdijk wil hierbij stevig inzetten op de afhandeling van containers die via de havens van Rotterdam en Antwerpen Europa binnen komen. Daarnaast is het streven om het aantal Europese kustvaartroutes dat Moerdijk aan doet, te laten toenemen. Uitgangspunt in de visie is ontwikkeling waarbij people, planet en profit goed in balans zijn.

Voor 2018 en verder is een Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk opgesteld. De doelstelling is om systeemveranderingen te creëren die ervoor zorgen dat het haven- en industrieterrein een innovatief en aantrekkelijk vestigingsmilieu blijft, die zich ontwikkelt in balans met de omgeving. De agenda beoogt een versnelling op een aantal specifieke economische en duurzaamheidsthema’s in de Havenstrategie Moerdijk 2030.

Deze thema’s zijn:
1. Biobased en circulair
2. Digitalisering
3. Innovatiekracht
4. Port of Skills
5. Duurzaamheid

Onderstaande animatie legt de Havenstrategie uit:


De Uitvoeringsagenda kunt u onderaan deze pagina downloaden.

 

Projectorganisatie


Voor de ondersteuning bij het realiseren van de ambities is een projectorganisatie opgericht. 

Het projectteam Havenstrategie richt zich op projecten rond drie thema's; skills (= arbeidsmarkt), digitale innovatie en industriële innovatiesamenwerking. 

Samenstelling

Edgar van Leest - Alliantiemanager
edgar@strategyunit.nl
+31(6)23240039

Bram van Doorn - Skills
bram.van.doorn@moerdijk.nl

Stefan van Seters - Digitale innovatie
s.vanseters@rewin.nl

Freek van den Heuvel - Afstemming regioprogramma's
f.vandenheuvel@rewin.nl

Waldo Maaskant - Industriële innovatiesamenwerking
wmaaskant@brabant.nl

 

Lees meer

Documenten