Vacatures

Klanten letterlijk verbinden met de wereld. Passie voor de haven, innovatie en duurzame ontwikkelingen. Dat is wat de medewerkers van het Havenbedrijf Moerdijk iedere dag weer drijft. Het Havenbedrijf bestaat uit een team van 30 zeer gedreven mensen die samen het haven- en industrieterrein Moerdijk beheren en verder ontwikkelen. 

19/11/2019

Adviseur Havenveiligheid


Als Adviseur Havenveiligheid bij Port of Moerdijk zorg je dat de haven veilig is én blijft. Doordat je alle ontwikkelingen op het gebied van (haven)veiligheid op de voet volgt, kun je de Havenmeester gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei veiligheidsthema's. Je coördineert daarnaast alle processen rondom certificering, toetsing en toezicht in het kader van de havenbeveiligingswet. Ook zorg je ervoor dat de collectieve beveiliging op het terrein optimaal functioneert. Bij al deze activiteiten ben je actief in een groot netwerk van publieke en private partijen.

Lees meer
25/10/2019

Financieel directeur


Havenbedrijf Moerdijk heeft samen met haar stakeholders een visie voor de haven vastgesteld die rijkt tot 2030. In 2030 wil Havenbedrijf Moerdijk hét knooppunt zijn van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Om de in haar visie opgenomen ambities en doelen tijdig te realiseren, wenst Havenbedrijf Moerdijk haar organisatie op meerdere fronten te versterken. Eén van deze fronten betreft de financiële functie, welke sterk gerelateerd is aan brede bedrijfsvoerings- en in het bijzonder ook de informatiesystemen. Om invulling te geven aan deze functie wenst Havenbedrijf Moerdijk een Financieel Directeur (fulltime, 36 uur) aan te trekken, die tevens lid zal zijn van het directieteam.

Lees meer