Scheepvaart

Havengeld


Zeeschepen die gebruik maken van de haven van Moerdijk zijn zeehavengeld plichtig. Kijk voor de tarieven in het Tarievenreglement.