Scheepvaart

Havendieptes


Alle insteekhavens binnen het haven- en industrieterrein Moerdijk hebben een bodemligging van NAP -9,0m, gemeten 43 meter vanaf de bovenzijde van de kademuur dan wel de bovenzijde van het talud.

Afbeelding situatie 1: Het actuele waterniveau is NAP. De maximale diepgang is 85 dm.

Afbeelding situatie 2: Het actuele waterniveau is NAP + stijging (opgang) X.  De maximale diepgang is nu 85 dm + X, met een maximum van 89 dm in zoet water. De UKC (Under Keel Clearance) in de haven van Moerdijk is minimaal 5% van de actuele diepgang, in dit voorbeeld 4,5 dm. Opmerking: De stijging/opgang X kan negatief zijn.  


De Under Keel Clearance (UKC) in de haven van Moerdijk is minimaal 5% van de actuele diepgang en van toepassing in alle vaarwegen en havens. De stijging/opgang X kan negatief zijn. De actuele waterdiepte bij de aanlegplaatsen kan variëren ten opzichte van de aangegeven diepten in de havens. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaren van de voorzieningen. Naast de restricties die het Havenbedrijf Moerdijk oplegt, zijn er andere beperkingen in de vaarwegen Oude Maas en Dordtse Kil. Deze restricties vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Voor schepen die van en naar Moerdijk varen met een LOA > 175 meter dient speciale ontheffing aangevraagd te worden bij Rijkswaterstaat.

De havendienst van het Havenbedrijf Moerdijk voert het directe contact met de schepen via de marifoon, kanaal 12, via de telefoon +31 168 38 88 74 of +31 168 38 88 88.