Scheepvaart

Binnenhavengeld


Binnenvaartschepen die gebruik maken van de haven van Moerdijk zijn binnenhavengeld verschuldigd. Kijk voor de tarieven in het Tarievenreglement.