Binnenvaart

Port of Moerdijk is aangetakt op de twee belangrijkste vaarwegen van Nederland: de Rijn en de Maas. Hiermee is Moerdijk direct aangesloten op alle binnenvaartroutes vanuit en naar het Europese achterland.

 

Aanmelden


Alle binnenvaartschepen moeten zich aanmelden bij de havendienst van Port of Moerdijk. De havendienst voert het directe contact met de schepen via de marifoon, kanaal 12, via de telefoon +31 168 38 88 74 of +31 168 38 88 88.

U kunt de ligplaats innemen na de verkregen toestemming van de havendienst.


Praktische informatie


Informatie over schoonmaakhandelingen, reparaties, auto afzetlocatie en uw afval.

Reparaties
In Moerdijk is het toegestaan om reparaties en schilderwerkzaamheden aan het schip uit te voeren na schriftelijke toestemming van de Havenmeester. Ontheffingen zijn mogelijk en kunnen aangevraagd worden via de havendienst van het Havenbedrijf Moerdijk havendienst@portofmoerdijk.nl.

Auto-afzetlokatie
Bij de ligplaatsen aan de Roode Vaart bevindt zich alleen een steiger (geen voorziening voor takelen) ten behoeve van het op- en afzetten van auto’s.

Scheepsafval
Bij de openbare ligplaatsen aan de Roode Vaart staat een huisvuilcontainer voor huishoudelijk afval. Bedrijfsmatig afval is afval uit de machinekamer zoals bilgewater, afgewerkte olie, filters, gebruikte poetslappen en afgewerkt vet. Ook afval van scheepsonderhoud en klein gevaarlijk afval zoals verfrestanten en batterijen vallen hieronder. 

Wifi-hotspots
In de Roode Vaart en in het Zeemanshuis op het haven- en industrieterrein Moerdijk kunt u gebruik maken van mobiel internet. U heeft hiervoor een abonnement nodig dat u kunt aanschaffen op www.binnenvaartnet.nl. Met een abonnement heeft u internettoegang via de wifi-hotspots bij alle deelnemende havens.

Lees meer

Binnenhavengeld


Binnenvaartschepen die gebruik maken van de haven van Moerdijk zijn binnenhavengeld verschuldigd. Kijk voor de tarieven in het Tarievenreglement.


MEER INFORMATIE

Verbindingen


Port of Moerdijk beschikt over uitstekende binnenvaartverbindingen. Kijk voor een actueel overzicht op de websites van de aanbieders.

DP World