Ondernemen

Bekendmakingen


In geval Havenbedrijf Moerdijk overgaat tot verkoop, verhuur of in erfpacht uitgeven van bepaalde gronden, dan wordt dit bekendgemaakt op deze pagina.


Verwijzingen naar bekendmakingen staan op deze pagina achter 'Lees meer'. 

03-07-2023: Voornemen uitgifte grond (ontwikkelveld 2 en 3) op het Logistiek Park Moerdijk

21-11-2022: Voornemen verkoop percelen nabij Moerdijkseweg, Zevenbergschen Hoek

04-11-2022: Voornemen uitgifte perceel Oostelijke Randweg 48, Moerdijk