Ondernemen

Uitstekende faciliteiten


Moerdijk biedt chemische en chemie-gerelateerde bedrijven veel vestigingsvoordelen. Het Industrial Park is volledig ingericht voor chemische en chemie-gerelateerde bedrijvigheid. 

Het Industrial Park biedt uitstekende faciliteiten voor snelle overslag en transport. Een groot aantal maintenancebedrijven en logistiek dienstverleners heeft zich specifiek toegelegd op de chemische sector. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor tankopslag en -cleaning. Dat schept ruimte om te ondernemen. Diverse bedrijven kunnen industriële gassen leveren en gespecialiseerde diensten verlenen. De uitstekende ligging, direct aan het water, het groeiend aantal shortsea-lines, de optimale infrastructuur over water, weg en spoor en het wijdvertakte buisleidingenstelsel geven een extra impuls.