Ruimte voor chemie

Port of Moerdijk heeft een sterk en omvangrijk chemisch cluster: Industrial Park. Dit is met buisleidingen direct aangesloten op de chemische clusters van Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen en het Ruhrgebied. Ook de verbindingen over het water en spoor zijn uitstekend. Chemie en petrochemie vinden in Moerdijk nog volop ruimte voor groei.

Kansen voor groei


Port of Moerdijk heeft ruimte. Fysieke ruimte: ruim 130 hectare is vrij beschikbaar voor chemische en chemie-gerelateerde bedrijven en activiteiten. En ook milieuruimte. Er is plaats voor bedrijven in de zwaarste milieucategorie. En: ruimte om te groeien. Bedrijven als Shell, Dr W. Kolb en Lyondellbasell vinden in Moerdijk al decennia lang een uitstekend ondernemersklimaat.


Uitwisseling van reststromen


Het chemisch cluster creëert voortdurend synergie. Bedrijven wisselen basisgrondstoffen uit, zoals ethyleenoxyde, etheen en propeen. 

Reststromen vinden hun weg naar nieuwe gebruikers. Stoom, CO2 of warm water is afval voor de een en grondstof voor de ander. En ook op logistiek vlak vinden bedrijven elkaar, bijvoorbeeld door chemische producten logistiek te bundelen. 

 


Uitstekende faciliteiten

gespecialiseerde maintenance


Moerdijk biedt chemische en chemie-gerelateerde bedrijven veel vestigingsvoordelen. Het Industrial Park is volledig ingericht voor dit type bedrijvigheid. 

Zo biedt het Industrial Park uitstekende faciliteiten voor snelle overslag en transport. Een groot aantal maintenancebedrijven en logistiek dienstverleners heeft zich specifiek toegelegd op de chemische sector. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor tankopslag en -cleaning. Dat schept ruimte om te ondernemen. Diverse bedrijven kunnen industriële gassen leveren en gespecialiseerde diensten verlenen. De uitstekende ligging, direct aan het water, het groeiend aantal shortsea-lines, de optimale infrastructuur over water, weg en spoor en het wijdvertakte buisleidingenstelsel geven een extra impuls.