Ondernemen

Duurzame verbindingen leggen


Moerdijk ambieert een koplopersrol als het om duurzaamheid gaat. De prestaties komen op een hoger niveau door de duurzaamheidsambities en -initiatieven van iedereen die kan bijdragen, te verknopen. In Moerdijk werken bedrijven en overheden samen aan talloze initiatieven. 

Slimmer omgaan met afvalwater. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om met CO2 uit de haven een woonwijk of kassencomplex te verwarmen, het uitwisselen van warmte en stoom. Maar ook: ontmoetingen organiseren en successen delen.