Ondernemen

Duurzame verbindingen leggen


Moerdijk ambieert een koplopersrol als het om duurzaamheid gaat. De prestaties komen op een hoger niveau door de duurzaamheidsambities en -initiatieven van iedereen die kan bijdragen, te verknopen. In Duurzame Verbindingen Moerdijk werken bedrijven en overheden samen in een uitgebreid programma aan talloze initiatieven. 

Slimmer omgaan met afvalwater. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om met CO2 uit de haven een woonwijk of kassencomplex te verwarmen: Energy Web XL. Maar ook: ontmoetingen organiseren en successen delen. Door ‘koplopers duurzaamheid’ te benoemen scherpen ondernemers zich aan elkaar op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.