Connection to Europe

Via Port of Moerdijk maak je soepel de verbinding met alle bestemmingen in Europa. Port of Moerdijk is de tweede containerhaven van Nederland en de vierde zeehaven van nationaal belang. Strategisch gelegen tussen Antwerpen en Rotterdam scoort Port of Moerdijk laag op congestie en hoog op duurzaamheid met maximale keuzevrijheid voor shortsea, binnenvaart, spoor, weg en buisleidingen

Uitstekende short sea verbindingen


Port of Moerdijk ligt in open verbinding met de Noordzee, landinwaarts, op een afstand van minder dan vier uur varen van zee. Vanaf Moerdijk brengt een groeiend aantal shortsea-verbindingen u snel verder. 

De shortsea-lines brengen u rechtstreeks naar alle Europese windstreken: van de Baltische staten en Scandinavië tot Engeland, Ierland, Portugal en Spanje. Er starten nog steeds nieuwe diensten. De op het terrein aanwezige douanefaciliteiten zorgen voor een snelle afhandeling en doorvoer. 


Maximale keuzevrijheid

Zee- en binnenwater, spoor, weg en buisleidingen


In Moerdijk kiest u de vervoersmodaliteit die voor u het meest rendeert. Binnenwater, wegen, spoor en buisleidingen staan tot uw beschikking. 

Binnenvaartroutes, wegen, spoor en buisleidingen zijn in Moerdijk direct aangesloten op de shortsea-lines. Goederen, grondstoffen en halffabricaten komen binnen via schip, trein, vrachtwagen of buisleiding, en gaan gebundeld of bewerkt in Moerdijk verder via binnenwater, zee of over land. Moerdijk als brug naar Europa. Flexibel en fijnmazig.


congestievrij naar uw eindbestemming


Moerdijk ontbeert de congestieproblemen van de nabijgelegen mainports. Vanaf de haven van Moerdijk bent u soepel, zonder files of opstoppingen, op weg naar uw eindbestemming. 

Ook de snelle doorlooptijden in de haven zelf dragen daaraan bij. In Moerdijk geen lange wachttijden aan de kade, maar snelle afhandeling aan de terminals. Omdat Moerdijk extended gate is van de mainports Antwerpen en Rotterdam, is ook de rest van de wereld dichtbij. Documentloos verder reizen, zonder administratieve rompslomp, soepel op weg naar het Europees achterland en mondiale markten.