Omgeving

Ideale verkeersontsluiting


Het Logistiek Park Moerdijk is ontsloten via de weg, het spoor en het water, en heeft hierdoor een ideale ligging. Dankzij directe aansluitingen voor auto- en vrachtverkeer voor zowel de A16 als de A17 en de zogeheten Interne Baan, minimaliseren we sluipverkeer en verkeersoverlast in de omgeving. Uiteraard schenken we ook veel aandacht aan verkeersveiligheid. De aanleg van het LPM biedt een aantal kansen om het fietsnetwerk in het gebied te versterken. Zo komt er een fietsbrug over de A16, die aantakt op de historische en bomenrijke Lapdijk. Ook ontstaat er zo een aantrekkelijke fietsroute door het buitengebied naar Zevenbergen.

Interne Baan

De zogeheten Interne Baan vormtĀ straks de verbinding voor vrachtverkeer tussen het huidige haven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM. Om de verbinding mogelijk te maken komt er een brug over de Roode Vaart en een viaduct over de A17.

Boskalis heeft het terrein bouwrijp gemaakt, de grond is onderzocht op niet gesprongen explosieven en er zijn kabels en leidingen verlegd. Het ontwerp voor het toekomstige viaduct over de A17 en de nieuwe brug over de Roode Vaart is inmiddels gereed. Om straks het hoogteverschil tussen de rijbaan en de brug/het viaduct te overbruggen, brengt Boskalis zogeheten hellingbanen aan (zie foto). De in totaal vier hellingbanen bestaan o.a. uit gewapende grond. Komende periode worden de hellingbanen voorbelast met zand. Naast het aanbrengen van de hellingbanen, is Boskalis bezig met het uitvoeren van grondwerk voor de nieuwe weg.

Interne Baan