Omgeving

Andere ontwikkelingen


Rond de locatie van het Logistiek Park Moerdijk spelen ook ontwikkelingen op initiatief van andere partijen dan het havenbedrijf, zoals de gemeente. Hieronder ziet u welke plannen of voornemens niet geïnitieerd zijn door het havenbedrijf.