Omgeving

Slim monitoren


Al vanaf 2000 presenteren diverse instanties en de meest milieuvervuilende bedrijven op Moerdijk gezamenlijk jaarlijks de Milieumonitor. Hierin worden activiteiten op de aspecten energie, lucht, water, afval, geluid, hinder en natuur vergeleken met die van voorgaande jaren.

Zo wordt inzichtelijk welke invloed de bedrijfsactiviteiten rondom het haven- en industrieterrein hebben op de werk- en leefomgeving en worden en trends en ontwikkelingen zichtbaar. De milieumonitor laat zien wat de resultaten zijn van de uitgevoerde duurzaamheidsprojecten en welke kansen er nog liggen.