Omgeving

Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk


Het Havenbedrijf Moerdijk werkt aan een goede relatie met haar buren. Regelmatig voeren omwonenden, bedrijven, gemeenten en het havenbedrijf overleg over de activiteiten op het haven- en industrieterrein. Op de agenda van deze Omgevingstafel staan onderwerpen als het terugdringen van overlast en inzicht in projecten, kansen en problemen die horen bij het leven nabij een industrieterrein.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Omgevingstafel, info@omgevingstafel-moerdijk.nl. Kijk ook op www.omgevingstafelmoerdijk.nl of volg de Omgevingstafel op Facebook: http://www.facebook.com/omgevingstafelmoerdijk