Herinrichting Plaza

Havenbedrijf Moerdijk is van plan om in 2024 het groot onderhoud aan de Plaza te gebruiken als moment om ook werk te maken van de herinrichting van het gehele gebied.

Het gaat om een herinrichting die in lijn is met het oorspronkelijke ontwerp, die aansluit op de eerdere vergroening en inrichting van het wandelgebied rondom de Plaza en waarbij is gelet op de behoeftepeiling uit 2020-2021. In januari 2023 presenteerden we een voorlopig ontwerp en gingen daarover in gesprek met betrokkenen.


Aandachtspunten en oplossingsrichtingen definitief ontwerp
De reacties op het voorlopig ontwerp en onze oplossingen voor het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Plaza zijn hier te lezen in
'Uitkomsten gesprekken Herinrichting Plaza_voorjaar2023'.


In het najaar van 2023 zal het definitieve ontwerp worden gepresenteerd.


De videopresentatie en powerpoint van het eerder opgestelde concept-plan zijn hieronder terug te vinden. 

In januari 2023 gaf landschapsarchitect Jesper Borsje van Verhoeven de Ruijter een uitvoerige uiteenzetting over het concept-plan voor de herinrichting van de Plaza. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze afdeling Commercie via commercie@portofmoerdijk.nl of 0168-388888.